Punktualność pociągów pasażerskich w I kwartale 2023 r.

Punktualność pociągów pasażerskich w I kwartale 2023 r.

W okresie od stycznia do marca 2023 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 90,94% pociągów pasażerskich. Najniższy wskaźnik punktualności odnotowano w styczniu – 90,70%. Kolejne miesiące wyglądały już lepiej, w lutym wskaźnik wyniósł 90,96%, a w marcu 91,16%.

W porównaniu do IV kwartału 2022 r. oznacza to wzrost wskaźnika punktualności o 4,31 punktu procentowego, natomiast w przypadku analogicznego okresu ubiegłego roku, wskaźnik punktualności był o niecałe 0,01 punktu procentowego niższy.

Liczba pociągów pasażerskich uruchomionych przez przewoźników w I kwartale 2023 r. jest o 18,1 tys. wyższa  w porównaniu z I kwartałem 2022 r.

Najwyższy wskaźnik punktualności na przybyciu wśród pasażerskich przewoźników kolejowych miała Warszawska Kolej Dojazdowa z wynikiem 98,48%. Największy przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity odnotował w pierwszym kwartale punktualność na poziomie 74,04%.

Średnie opóźnienie pociągów w I kwartale wyniosło niespełna 21 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz niespełna 8 minut dla wszystkich uruchomionych pociągów. To poprawa względem poprzednich kwartałów.

Na podstawie danych przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, wśród głównych przyczyn opóźnień w I kwartale 2023 r. wskazano wydłużony czas przejazdu, wydłużony czas wymiany pasażerskiej (lokowania podróżnych) oraz naprawa lub wymiana taboru kolejowego na skutek występujących awarii.

Punktualność w I kwartale 2023 r. poprawiła się względem poprzednich miesięcy. Jednak nadal jest wiele do zrobienia, by pasażerowie mniej odczuwali skutki opóźnień. Duża część opóźnień wynika z awarii taboru, dlatego jest to obszar, który powinien być traktowany szczególnie uważnie przez przewoźników. Inne istotne przyczyny to kwestie infrastrukturalne, w tym planowania rozkładu jazdy nieadekwatnego do przepustowości linii kolejowych. Konieczność właściwego planowania potwierdziła sytuacja z marca w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego. W przypadku opóźnień kluczowa jest także rzetelna, aktualna i wiarygodna informacja dla pasażerów – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wprowadzenie korekty rozkładu jazdy w marcu zbiegło się w czasie z utrudnieniami związanymi z przebudową stacji Warszawa Zachodnia. W dniach 13 i 14 marca część pociągów zanotowała poważne opóźnienia sięgające nawet do 100 minut. Niektóre połączenia zostały odwołane, a inne kursowały na skróconych trasach.

Dane o punktualności przewoźników pasażerskich w ostatnim kwartale

PrzewoźnikI kwartał
ODEG Ostdeutsche99,25%
WKD98,48%
PKP SKM98,11%
UBB96,69%
Koleje Małopolskie95,38%
Koleje Śląskie94,93%
Ceske Drahy94,70%
Koleje Wielkopolskie94,39%
Arriva93,63%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna93,56%
Koleje Dolnośląskie92,66%
Polregio91,33%
SKM Warszawa90,41%
Koleje Mazowieckie88,10%
Cargo Master86,84%
Leo Express84,21%
SKPL Cargo75,82%
PKP Intercity74,04%
RegioJet43,89%