Przewoźnicy przetransportowali w lutym 18,1 mln ton towarów

Przewoźnicy przetransportowali w lutym 18,1 mln ton towarów

W lutym 2020 r. operatorzy kolejowi przewieźli w Polsce łącznie 18,1 mln ton towarów. Przewozy zwiększyły się miesiąc do miesiąca po raz pierwszy od października 2019 roku, choć rynek kolejowego transportu towarów w Polsce pozostawał nadal w trendzie spadkowym rok do roku.

W styczniu i lutym przewieziono koleją 35,5 mln ton ładunków, praca przewozowa wyniosła niewiele ponad 8 mld tonokilometrów, zaś eksploatacyjna blisko 12 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadki odpowiednio o 8,3%, 11,4% oraz 9,2% w porównaniu do początku ubiegłego roku.

W lutym 2020 roku pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły na krajowym rynku 7,2 mln ton towarów, co daje 37,2% udziału wg masy towarów. Kolejne miejsca zajmują DB Cargo Polska – 18% oraz Lotos Kolej – 5,21%.

Praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP Cargo w lutym 2020 roku wyniosła 1,8 mld tkm i była wyższa od osiągniętej w styczniu br. o 6,9 proc. Dało to spółce 42% udział wśród przewoźników towarowych. Drugim przewoźnikiem pod względem pracy przewozowej było Lotos Kolej – 9,72% a trzecie miejsce zajmuje PKP LHS – 5,68%.

– Spodziewaliśmy, że ten rok przyniesie wreszcie ożywienie w kolejowych przewozach towarowych po słabym 2019 roku i liczyliśmy, że w kolejnych miesiącach sytuacja będzie jeszcze lepsza – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. – Teraz jednak jesteśmy zaniepokojeni epidemią koronawirusa, która uderzy w polską i europejską gospodarkę. Może mieć to przełożenie także na naszą branżę, ale z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie, nie można w sposób precyzyjny określić jaki to będzie wpływ – zaznacza Czesław Warsewicz.