Pozytywna decyzja KE dot. restrukturyzacji Przewozów Regionalnych w 2015 r.

Pozytywna decyzja KE dot. restrukturyzacji Przewozów Regionalnych w 2015 r.

Dofinansowanie spółki Przewozy Regionalne (obecnie Polregio) przez Agencję Rozwoju Przemysłu w wysokości 770 303 500 zł, do którego doszło w 2015 roku jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa – stwierdziła Komisja Europejska, po przeprowadzeniu kompleksowego postępowania.

– To niezwykle ważna informacja, z której bardzo się cieszymy. Wydanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej poprzedziła czasochłonna i wieloaspektowa procedura sprawdzająca, która potwierdziła zgodność pomocy publicznej z unijnymi zasadami. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten proces. Otwieramy właśnie nową kartę w historii Polregio i polskich kolei oraz kontynuujemy dalsze intensywne prace dla poprawy jakości usług świadczonych pasażerom – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio.

Decyzja Komisji Europejskiej z 20 kwietnia 2021 kończy definitywnie formalne postępowanie w sprawie pomocy na restrukturyzację, którą spółka otrzymała we wrześniu 2015 roku od Agencji Rozwoju Przemysłu. Pomoc w wysokości 770 303 500 PLN została udzielona na warunkach przewidzianych w planie restrukturyzacji zakończonej z sukcesem w kolejnych latach. Dzisiejsza decyzja oznacza, że KE wyjaśniła i potwierdziła zgodność środków pomocowych na rzecz Przewozów Regionalnych (obecnie Polregio) z unijnymi zasadami pomocy państwa.