Bezpłatne przejazdy pociągami KM i WKD dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat?

Bezpłatne przejazdy pociągami KM i WKD dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat?

Mazowiecki radny Ludwik Rakowski zwrócił się do marszałka województwa mazowieckiego z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia bezpłatnych przewozów dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat w pociągach Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej od 1 września 2021 r.

Według radnego Rakowskiego należy kształcić u dzieci i młodzieży nawyk korzystania z komunikacji publicznej. Jako przykład radny podał Warszawę.

– Od kilku lat na terenie Warszawy dzieci do siódmego roku życia podróżują transportem publicznym za darmo. Uczniowie warszawskich szkół podstawowych także korzystają z bezpłatnej komunikacji miejskiej jeżeli posiadają kartę ucznia wyrabianą przez Zarząd Transportu Miejskiego. Karta jest ważna wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów na obszarze 1 i 2 strefy warszawskiej komunikacji miejskiej w okresie nauki w szkole. Z karty mogą korzystać nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale także uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły poza Warszawę, jak również mieszkający poza miastem, ale uczący się w stolicy – napisał w interpelacji radny Ludwik Rakowski.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, obecnie dzieci, młodzież oraz młodzi dorośli (do 26 roku życia) korzystają z różnych ulg ustawowych i handlowych (różniącym się wymiarem procentowym danej ulgi), gdzie występują różnice wynikające z podstaw prawnych i źródeł finansowania. Według Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nie można wydzielić z systemów informatycznych spółek KM i WKD grupy osób do lat 18, ponieważ te same ulgi ustawowe są stosowane wobec różnych wiekowo grup, zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych

– W przypadku ulg obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie są one przyznawane poszczególnym grupom odbiorców w drodze uchwał Rady m.st. Warszawa oraz Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawa – zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Po przeprowadzonej analizie danych ze sprzedaży biletów na podstawie 2019 roku prognozowany, wg wyliczeń Kolei Mazowieckich wpływ ewentualnego wprowadzenia oferty na wysokość rekompensaty otrzymywanej w ramach umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie zbiorowym w perspektywie do roku 2031 wyniósłby 371 753 424,09 zł. Prognozowany, według wyliczeń WKD wpływ ewentualnego wprowadzenia oferty od 1 września 2021 r. na wysokość rekompensaty otrzymywanej w ramach umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie zbiorowym w perspektywie do roku 2031 wyniósłby 76 201 020 zł.

– Wprowadzenie oferty bezpłatnych przewozów dla dzieci i młodzieży w pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej będzie powodować wzrost rekompensaty dla przewoźników  do roku 2031 na kwotę 447 954 444,09 zł – wylicza Urząd Marszałkowski.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego Rakowski, niezależnie od wzrostu kwot rekompensaty w ogólnym koszcie wprowadzenia oferty należy uwzględnić koszty zmiany oprogramowania systemu sprzedaży (wielkość nieznana), które będą poniesione przez przewoźników.

– Fakt, że wysokość rekompensaty z tytułu wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży wzrastałaby o co najmniej 9% w kolejnych latach obowiązywania umów ramowych zawartych z przewoźnikami, w ocenie Urzędu wprowadzenie takich rozwiązań, które wydają się ciekawym rozwiązaniem, a które w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego nie mają pokrycia finansowego, na obecną chwilę nie jest możliwe – czytamy w przygotowanej odpowiedzi na interpelację.