Poznaliśmy wykonawcę studium planistycznego dla Warszawskiego Węzła Kolejowego

Poznaliśmy wykonawcę studium planistycznego dla Warszawskiego Węzła Kolejowego

PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęły przetarg na przygotowanie studium planistycznego rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej.

Głównym celem Projektu jest opracowanie wariantowej koncepcji rozwoju infrastruktury kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji warszawskiej w celu zapewnienia możliwości zaspokojenia perspektywicznych potrzeb przewozowych w ruchu pasażerskim i towarowym na tym obszarze.

PKP PLK oczekują przeanalizowania budowy nowych linii średnicowych wraz z niezbędnymi łącznicami na odcinkach:

  • Warszawa Wileńska – Warszawa Główna,
  • Warszawa Wileńska – Warszawa Służewiec,
  • Warszawa Gdańska – Warszawa Służewiec,

oraz trzeciej pary torów na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia.

Zamawiający przewiduje także konieczność analizy dobudowania dodatkowej pary torów w celu uzyskania separacji ruchu aglomeracyjnego, dalekobieżnego i towarowego na odcinkach:

  • Grodzisk Mazowiecki – Skierniewice,
  • Warszawa – Sochaczew,
  • Nasielsk/Kątne/Świercze – Ciechanów,
  • Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska

Na sfinansowanie zamówienia zarządca infrastruktury przeznaczył 6 150 000 zł brutto. Zgłosiło się sześć podmiotów, którzy złożyli oferty w wysokości od 4 286 550 do 8 102 379 zł brutto.

Przy wyborze wykonawcy PKP PLK kierowały się dwoma kryteriami. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano propozycję złożoną przez BBF z Poznania, która została oceniona na 91 pkt. (60 za cenę oraz 31 pkt za doświadczenie personelu).

Opracowanie studium planistycznego, to pierwszy etap planowania strategicznego i  przygotowanie do opracowania pełnego studium wykonalności. Dokument pozwala w perspektywie wieloletniej określić strategiczne inwestycje transportowe w mieście i aglomeracji.

Wykonawca będzie miał 3,5 roku na realizację zamówienia.