Poznaliśmy przebieg Północnej Kolei Aglomeracyjnej

Poznaliśmy przebieg Północnej Kolei Aglomeracyjnej

Po miesiącach oczekiwania, mogą ruszyć procedury związane m.in. z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu przebiegu linii kolejowej prowadzącej do północnych dzielnic Gdyni oraz gminy Kosakowo

Odpowiedzialna za przebieg inwestycji spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wyraziła zgodę na wybór wariantu „W2” jako rekomendowanego przebiegu kolei na północ Gdyni. Oznacza to symboliczne zielone światło dla dalszych prac nad projektem – następnym krokiem będzie pozyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Wybór najbardziej korzystnego wariantu, uwzględniającego najważniejsze potrzeby zarówno samych mieszkańców, jak i lokalnych samorządów był poprzedzony otwartymi, publicznymi konsultacjami. W 2019 roku PKP PLK rozpoczęła prace nad dokumentacją przygotowawczą, a pod koniec 2020 roku w sieci zaprezentowano łącznie sześć opcji przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej. Każdy z nich został poddany ocenie internautów, którzy w toku konsultacji mogli zagłosować na konkretną wizję oraz wyrazić opinię poprzez specjalną stronę internetową.

Na optymalny z punktu widzenia miasta wariant wskazały też władze Gdyni, które w tej kwestii działały wspólnie z lokalnymi samorządami – gminą Kosakowo i Rumią – oraz z Portem Gdynia (w maju 2021 roku strony zawarły w Gdyni porozumienie w sprawie docelowego przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej).

Wszyscy byli wówczas zgodni – najlepsze rozwiązanie to przede wszystkim przebieg, który będzie prowadził do przystanku Gdynia Port Oksywie, a w drugim etapie odcinka bezpośrednio w kierunku gminy Kosakowo. Na takim rozwiązaniu, czyli wariancie drugim, skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Pogórza, Obłuża, Oksywia i Babich Dołów oraz Kosakowa, Pierwoszyna i Mostów, a nowe możliwości komunikacyjne będą też w zasięgu sąsiednich terenów.

– Za wersją drugą, przy której szczególnie silnie obstawała Gdynia i Zarząd Morski Portu Gdynia stały silne argumenty merytoryczne. Cieszę się, że zwyciężyły one nad innymi czynnikami. Dziękuję partnerom porozumienia z 2021 roku oraz pracownikom Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni za ogrom pracy włożony w projekty i warsztaty. Ich obiektywizm i profesjonalizm pozwoliły przekonać wszystkich – podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Nowe stacje, przystanki i rozbudowane linie kolejowe

Przyszły zakres prac związany z tym wariantem to między innymi budowa dwutorowej linii kolejowej od stacji Gdynia Chylonia aż do stacji Mosty Zachód oraz rozbudowa istniejącej linii na odcinku Gdynia Pogórze – Gdynia Port Oksywie, łącznie z elektryfikacją wszystkich odcinków. Projekt obejmie też bezkolizyjne przejścia nad już istniejącymi liniami kolejowymi.

Na potrzeby Północnej Kolei Aglomeracyjnej powstaną też trzy zupełnie nowe stacje: wspomniane Gdynia Pogórze i Mosty Zachód oraz Gdynia Lotnisko. To także kilka nowych przystanków osobowych: Obłuże Leśne, Obłuże Górne, Kosakowo Szkoła, Kosakowo i Pierwoszyno. Istniejąca stacja kolejowa przy oksywskim porcie doczeka się natomiast gruntownej przebudowy.

Za prace nad przygotowaniem Północnej Kolei Aglomeracyjnej jest odpowiedzialna wspomniana PKP Polskie Linie Kolejowe Pełna nazwa projektu to „Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii”.