Pożary lokomotyw problemem PKP Intercity?

Pożary lokomotyw problemem PKP Intercity?

Choć ostatnio PKP Intercity miało problemy z lokomotywami spalinowymi, to jak deklaruje przewoźnik zaistniała sytuacja nie powinna wpłynąć na realizację wakacyjnego rozkładu jazdy.

Przypomnijmy, że we wtorek, 14 czerwca 2022 r. w Tarnowie koło Stargardu doszło do pożaru czeskiej lokomotywy serii 754, która prowadziła pociąg TLK „Staszic” relacji Szczecin Gł. – Lublin Gł. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pojazd ma całkowicie spaloną kabinę nr 2.

Jak poinformowała Anna Zakrzewska z zespołu prasowego PKP Intercity, decyzję o naprawie lub zezłomowaniu lokomotywy podejmie właściciel po przeprowadzeniu szczegółowych ekspertyz.

Nasza rozmówczyni potwierdziła, ze umowa z Kolejami Czeskimi uwzględnia różne zdarzenia losowe, które zaliczają się do kategorii „siły wyższej”.

– Zgodnie z zapisami umowy strony ustalą niezbędne działania w celu zminimalizowania skutków zdarzenia, czyli w tym przypadku uzupełnienia ilostanu dzierżawionych lokomotyw. Rozliczenia finansowe za poniesione straty będą przedmiotem dalszych rozmów pomiędzy przewoźnikami – dodała Anna Zakrzewska.

Dodajmy, że wszystkie dzierżawione pojazdy są ubezpieczone przez PKP Intercity a spółka zamierza eksploatować zgodnie z zawartą umową 5 lokomotyw serii 754.

Do kolejnych problemów przy lokomotywie PKP Intercity doszło w czwartek 16 czerwca 2022 r.

– W lokomotywie SU4220-004 doszło do silnego zadymiania w obrębie skrzynki łączeniowej przewodów zasilających III-go silnika trakcyjnego. Drużyna trakcyjna opanowała zadymienie. – poinformowała „Kolejowy Portal” Marta Ziemska z zespołu prasowego PKP Intercity.

Po około godzinnym postoju oraz sprawdzeniu stanu pojazdu przez strażaków i odłączaniu uszkodzonego silnika trakcyjnego oraz drugiego agregatu prądotwórczego, lokomotywa zjechała samodzielnie do Sekcji Napraw Lokomotyw we Wrocławiu.

– Pojazd jest na gwarancji, więc stan uszkodzeń zostanie oceniony komisyjnie i będą podjęte dalsze ustalenia co do przeprowadzenia naprawy lokomotywy przez gwaranta. Czas wyłączenia z eksploatacji zostanie określony po szczegółowej ocenie specjalistów – dodała Ziemska.

Do dziś spółka odebrała sześć lokomotyw serii SU4220. Łącznie do przewoźnika trafi 13 takich pojazdów.