Powstanie nowy system sprzedaży i rezerwacji biletów?

Powstanie nowy system sprzedaży i rezerwacji biletów?

PKP Informatyka ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez spółkę  informacji w zakresie budowy, instalacji, konfiguracji i utrzymania systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w transporcie kolejowym, który mógłby zastąpić eksploatowane obecnie systemy.

Celem dialogu jest uzyskanie informacji, które będą stanowić podstawę do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania zakupowego oraz podjęcia decyzji w jakim zakresie PKP Informatyka dokona zakupu rozwiązania.

Firmy, które chcą uczestniczyć w dialogu powinny wypełnić wniosek o dopuszczenie do udziału do piątku, 4 września 2020 r., do godz. 16:00.

Przypomnijmy, że ostatnio poseł Franciszek Sterczewski wysłał do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka interpelacje poselską w sprawie sposobu przydziału miejsc w pociągach obsługiwanych przez PKP Intercity.