Poszukiwani przez Policję zatrzymani na kradzieży przez SOK

Poszukiwani przez Policję zatrzymani na kradzieży przez SOK

Funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei zatrzymali na gorącym uczynku dwóch sprawców kradzieży elementów infrastruktury kolejowej. Do chwili ujęcia mężczyźni zdążyli już wyciąć 6 metrów kabla niskiego napięcia. Jak się później okazało nie było to ich jedyne przewinienie, gdyż byli poszukiwani przez Policję za wcześniejsze przestępstwa.

W czwartek, 8 października 2020 r. funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Interwencyjnej SOK otrzymali zgłoszenie o dwóch osobach postronnych dokonujących kradzieży elementów infrastruktury kolejowej w rejonie stacji towarowej Katowice Załęże.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze SOK zatrzymali na gorącym uczynku dwóch sprawców kradzieży. Do chwili przybycia patrolu, mężczyźni wycięli już 6 metrów kabla niskiego napięcia.

Jako dowody rzeczowe na miejscu kradzieży zabezpieczono wycięty odcinek czterożyłowego przewodu oraz narzędzia, które posłużyły do kradzieży: siekierę, wyciągarkę i piłę do metalu.

W toku dalszych czynność funkcjonariusze ustalili, że ujęci mężczyźni są mieszkańcami Chorzowa w wieku 39 i 40 lat. Obaj sprawcy działali w warunkach recydywy. Byli poszukiwani przez Policję do odbycia kary odpowiednio 4 lat oraz 7 miesięcy pozbawienia wolności.