Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury w siedzibie CEMM

Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury w siedzibie CEMM

W Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów tworzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Parlamentarzyści zapoznali się z nowymi zasadami dotyczącymi egzaminowania maszynistów, które zaczną obowiązywać od 2023 r., a także z działaniem symulatorów: lokomotyw elektrycznej i manewrowej oraz elektrycznego zespołu trakcyjnego.

– W Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów egzaminy będziemy przeprowadzać w sposób bardzo nowoczesny i innowacyjny. Będziemy drugim państwem w Europie, po Holandii, który będzie wykorzystywać nowoczesne symulatory. Umożliwiają one zasymulowanie sytuacji trudnych, do których w praktycznej jeździe nie dochodzi na co dzień. Proces niezależnej weryfikacji wiedzy i umiejętności maszynistów ma kluczowe znaczenie i wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego – powiedział w trakcie prezentacji CEMM dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Oprócz członków Sejmowej Komisji Infrastruktury w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  Ministerstwa Infrastruktury, Najwyższej Izby Kontroli oraz kierownictwo UTK.

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów od 2023 r. będzie głównym ośrodkiem egzaminacyjnym dla osób wchodzących do zawodu maszynisty, czyli ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty. Zapewni miarodajne, porównywalne i powtarzalne prowadzenie egzaminów różnych kategorii egzaminacyjnych.

Zmiany w egzaminowaniu maszynistów

Od 1 stycznia 2023 r. egzaminy na licencję maszynisty oraz pierwsze świadectwo maszynisty będą państwowe. Będzie przeprowadzał je Prezes UTK w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Powstanie prowadzony przez Prezesa UTK rejestr egzaminatorów – osób, które będą uprawnione do przeprowadzania egzaminów zarówno z ramienia Prezesa UTK, jak i w ośrodkach szkolenia.

Prowadzony będzie także krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, gromadzący w jednym miejscu wszelkie informacje o osobach uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych, posiadanych przez nich uprawnieniach i kwalifikacjach, a także o przebiegu ścieżki zawodowej. Rejestr umożliwi stałe monitorowanie zatrudnienia maszynistów i ich uprawnień oraz pozwoli na skuteczną wymianę informacji pomiędzy pracodawcami w ramach zarządzania ryzykiem. Zasilanie rejestru w niezbędne dane stanie się ustawowym obowiązkiem podmiotów zatrudniających maszynistów.

O CEMM

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów ma siedzibę przy Alejach Jerozolimskich 211 w Warszawie. Na powierzchni niemal 1000 m2 znajdują się:

  • dwie sale pozwalające na egzaminowanie z części teoretycznej egzaminu na licencję i  świadectwo maszynisty nawet 75 osób dziennie;
  • trzy symulatory pojazdów kolejowych – lokomotywa elektryczna, elektryczny zespół trakcyjny oraz lokomotywa manewrowa – wyposażone w zunifikowane pulpity, zgodne z  ogólnie obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi ergonomii i prawidłowego rozmieszczenia przyrządów, a w szczególności z  technicznymi specyfikacjami interoperacyjności dla lokomotyw i taboru pasażerskiego (TSI Loc&Pas). W symulatorach wykorzystane będzie odwzorowanie ponad 5 000 km rzeczywistych tras kolejowych z  polem widzenia 360°;
  • serwerownia zapewniająca zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa fizycznego i  cyfrowego dla danych przetwarzanych w ramach krajowego rejestru maszynistów i  prowadzących pojazdy kolejowe.
  • stanowiska obsługi kandydatów na maszynistów oraz biura dla pracowników Centrum.

Cała obsługa procesu egzaminowania, począwszy od złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu, poprzez jego przeprowadzenie, aż po wydanie dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów kolejowych, realizowane będzie w 100% elektronicznie. Zapisy na egzaminy oraz wnioski o  wydanie licencji maszynisty będą realizowane przez internet. Testy egzaminacyjne na licencje i świadectwo maszynisty będą przeprowadzane elektronicznie w siedzibie CEMM.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Otrzymał dofinansowanie w kwocie 39 mln zł.