Czterech przewoźników zainteresowanych transportem węgla dla Enea Elektrownia Połaniec

Czterech przewoźników zainteresowanych transportem węgla dla Enea Elektrownia Połaniec

Enea Elektrownia Połaniec otworzyła oferty w przetarg na transport do 500 tys. ton węgla energetycznego w okresie 18 miesięcy. Zgłosiło się czterech przewoźników.

Na sfinansowanie zamówienia spółka zamierzała przeznaczyć łącznie 45 603 787,50 zł brutto, w tym

  • na zadnie nr 1 10 556 475 zł brutto
  • na zadnie nr 2 10 834 762,50 zł brutto
  • na zadanie nr 3 12 546 000 zł brutto
  • na zadanie nr 4 11 666 550 zł brutto.

Oferty złożyli:

Wykonawcy Cena oferty
łącznie
Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4
PKP Cargo 55 060 950,00 12 655 162,50 12 987 262,50 15 353 475,00 14 065 050,00
CD Cargo Poland 55 496 062,50 13 122 562,50 13 368 562,50 14 929 125,00 14 075 812,50
DB Cargo Polska 54 273 750,00 12 146 250,00 12 761 250,00 15 221 250,00 14 145 000,00
Freightliner PL 63 607 912,50 15 129 000,00 15 427 275,00 17 193 862,50 15 857 775,00

Wszystkie kwoty są cenami brutto.

Przypomnijmy, że zamówienie nr 1 dotyczy wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku Gdańsk Port Północny, zamówienie 2 obejmuje transport węgla z kierunku Gdynia Port ZMPG do ENEA,  zamówienie 3 z kierunku Świnoujście OT PORT a zamówienie 4 dotyczy przewozu węgla z kierunku Szczecin Port Centralny.

Wszystkie zamówienia dotyczą transportu po 125 tys. ton węgla do ENEA Elektrownia Połaniec.

Świadczenie konkretnej usługi transportu zlecane będzie w drodze każdorazowego wyboru najlepszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej na skonkretyzowane zamówienie jednostkowe.