Poseł Jaros interweniował ws. parkingów przy stacjach w Gminie Kąty Wrocławskie

Poseł Jaros interweniował ws. parkingów przy stacjach w Gminie Kąty Wrocławskie

Poseł Michał Jaros skierował do ministra Adamczyka zapytania dotyczące możliwości wybudowania dodatkowego parkingu typu „parkuj i jedź” w Kątach Wrocławskich oraz poprawienia infrastruktury przy dworcu w Sadowicach Wrocławskich. Jak wynika z odpowiedzi ministra Andrzeja Bittela dopiero wyniki Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego pozwolą określić zagospodarowanie terenu, na którym mógłby powstać dodatkowe miejsca postojowe.

Pod koniec stycznia 2021 r. PKP S.A. przekazały pasażerom przebudowany dworce w Kątach Wrocławskich. Odnowiony budynek został dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym osób niepełnosprawnych. Przy dworcu w podróżni mogą skorzystać z 34 miejsc parkingowych.

Jak czytamy w zapytaniu posła Michała Jarosa, liczba użytkowników obiektu jest naprawdę duża, co widoczne jest przede wszystkim na parkingu, gdzie większość miejsc jest zajęta.

– Zainteresowani wskazują, że aktualnie dostępna liczba miejsc wkrótce okaże się niewystarczająca. Jest to powód, dla którego warto zwrócić uwagę na działkę, która zlokalizowana jest po drugiej stronie szlabanu. Jest to obszar, który również mógłby zostać zagospodarowany pod parking typu “parkuj i jedź”. W ten sposób uzyskałoby się łatwy dostęp do parkingu po obu stronach przejazdu kolejowego, a liczba miejsc parkingowych odpowiadałaby zgłaszanemu przez mieszkańców zapotrzebowaniu – argumentuje poseł Jaros.

Jak poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, działka o której wspomniał poseł Michał Jaros, położona jest w pasie czynnej linii kolejowej nr 274 i stanowi teren zamknięty.

– W granicach terenu, przy przejeździe kolejowym, zlokalizowane są obiekty, które stanowią punkt ładunkowy, posiadający istotne  znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Dodatkowo, na obszarze realizowana jest inwestycja związana z posadowieniem wieży GSM-R wraz  z niezbędną infrastrukturą.

Jak dodał Bittel, PKP S.A. nie wyklucza jednak możliwości wykorzystania na ten cel działek położonych po drugiej  stronie torowiska, w sąsiedztwie dworca kolejowego Kąty Wrocławskie.

– Spółka prowadzi wstępne rozmowy z Gminą Kąty Wrocławskie w sprawie przedmiotowych terenów – zaznaczył.

Podobny problem poseł przedstawił przy przystanku kolejowym w Sadowicach Wrocławskich.

– Osoby korzystające z transportu kolejowego często docierają na przystanek, korzystając z samochodu osobowego czy też roweru. Jest to powodem, dla którego postuluje się budowę parkingu typu „parkuj i jedź”, na który składałyby się nie tylko miejsca parkingowe dla samochodów, ale też wiata dla rowerów – informuje poseł.

Poseł Jaros zaznacza, że przy wskazanym przystanku kolejowym jest duży plac, który obecnie wykorzystywany jest w tym celu. Brakuje jednak właściwej infrastruktury.

Jeśli chodzi o działkę w Sadowicach Wrocławskich, wiceminister ds. kolei odpowiedział, że działka jest w całości objęta umową oddania do odpłatnego zawartą pomiędzy PKP S.A. i PKP PLK S.A. Minister poinformował dodatkowo, że PKP S.A. prowadzi wstępne rozmowy z Gminą Kąty Wrocławskie w zakresie zagospodarowania działki zabudowanej budynkiem stacyjnym w Sadowicach Wrocławskich, w granicach której mógłby powstać parking.

– Również spółka PKP PLK S.A. poinformowała, że na żadnym etapie realizacji prac związanych z inwestycjami nie wpłynęły zgłoszenia ze strony mieszkańców czy samorządu dotyczące budowy parkingu – dodał Bittel

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury przypomniał jednocześnie, że zarządca infrastruktury jest w trakcie opracowywania „Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego”.

– Wyniki analiz przeprowadzonych w ramach tego studium pozwolą m.in. na wypracowanie rozwiązań technicznych w zakresie układów torowych i prowadzenia ruchu kolejowego. Do momentu zakończenia studium niemożliwe będzie określenie zagospodarowania terenu, który mógłby zostać przeznaczony pod budowę parkingów typu „parkuj i jedź”,. Zakończenie wstępnego studium wykonalności planowane jest na koniec 2023 r. – dodał Bittel.