PORR zbuduje przystanek Izabelów na linii nr 14

PORR zbuduje przystanek Izabelów na linii nr 14

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z firmą PORR umowę na realizację projektu „Budowa nowego przystanku Izabelów na linii kolejowej nr 14″ w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025″ oraz „Zabudowa szybów windowych i dźwigów osobowych na przystanku Izabelów na linii kolejowej nr 14”. Wartość kontraktu to 7,7 mln zł netto.

W pierwszej kolejności zrealizowana zostanie budowa nowego przystanku osobowego pn. Izabelów, na linii kolejowej nr 14. Będą to dwa perony jednokrawędziowe długości 150 m wraz z przygotowaniem 50 m rezerwy pod rozbudowę przystanku w przyszłości. Na peronach wykonane zostaną wiaty przystankowe, tablice informacyjne oraz oświetlenie. Dojście do peronu zapewnione zostanie poprzez wybudowanie chodnika i schodów.

Dodatkowo, celem ułatwienia dostępu do peronu dla osób z niepełnosprawnością w ramach drugiego zadania zbudowane zostaną dwie windy osobowe.

Inwestycja została podzielona na 5 etapów. W ich ramach planowane są następujące kamienie milowe:

  • koncepcja projektowa: 40 dni od dnia podpisania umowy;
  • opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej: 280 dni od dnia podpisania Umowy wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień;
  • Roboty budowlane (peron nr 1 – faza I) – 370 dni od dnia podpisania Umowy;
  • Roboty budowlane (peron nr 2 – faza II) – 460 dni od dnia podpisania Umowy;
  • Dokonanie odbioru końcowego i zakończenie robót budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i pozwolenia na użytkowanie: 501 dni od dnia podpisania Umowy.

Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2025 r.