Ponowny przetarg KM na wsparcie utrzymania składów push&pull

Ponowny przetarg KM na wsparcie utrzymania składów push&pull

Koleje Mazowieckie ogłosiły kolejne postępowanie dotyczące wsparcia przewoźnika w utrzymaniu 22 wagonów piętrowych i dwóch lokomotyw wyprodukowanych. Pierwszy przetarg został unieważnione ponieważ złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet.

Podobnie jak za pierwszym razem przedmiotem zamówienie jest  wsparcie w utrzymaniu serwisowym (wykonanie przeglądów w poziomie utrzymania P2-1, P2-2, P2-3, P3-1) 22 wagonów piętrowych, w tym 2 wagonów sterowniczych serii 316b i 20 wagonów środkowych serii 416B, wsparcie w utrzymaniu serwisowym (przegląd P2) dwóch lokomotyw serii 111 Eb a także wsparcie przy aktualizacji dokumentacji technicznej oraz oprogramowaniu wymienionych pojazdów.

Jak informuje przewoźnik umowa będzie realizowana od dnia jej podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Przy wyborze oferty Koleje Mazowieckie będą się kierowały dwoma kryteriami: cena – waga 75 pkt oraz terminem wykonania obsługi utrzymaniowej poziomu 2-3 wagonów piętrowych i lokomotyw – waga 25 pkt.

Oferty należy składać do 5 lutego 2021 r. do godz. 9:30.