Ponownie drogie oferty na P3 podkarpackich SA135

Ponownie drogie oferty na P3 podkarpackich SA135

W powtórzonym przetargu na przeglądów PU3-2 pięciu autobusów szynowych serii SA135 zgłosiło się dwóch wykonawców. Ponownie oferty znacząco przekroczyły zaplanowany budżet.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik, podobnie jak w pierwszym postępowaniu, przeznaczył 6,15 mln zł brutto.

Oferty złożyli:

 • Serwis Pojazdów Szynowych – 15 987 540 zł brutto
 • Public Transport Service – 14 563 200 zł brutto.

Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, chyba że wpłynęły mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia dotyczy:

 • przeglądu PU3-2 autobusu  szynowego serii SA135-010, który przypada na dzień: 28.11.2023 r.
  przeglądu PU3-2 autobusu  szynowego serii SA135-011, który przypada na dzień: 25.06.2024 r.
  przeglądu PU3-2 autobusu szynowego serii SA135-012, który przypada na dzień: 23.03.2024 r.
  przeglądu PU3-2autobusu  szynowego serii SA135-013, który przypada na dzień: 17.08.2024 r.
  przeglądu PU3-2 autobusu szynowego serii SA135-014, który przypada na dzień: 25.11.2024 r.

Autobusy szynowe serii SA135 eksploatowane przez Podkarpacki Zakład Polregio są własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. pojazdy zostały wyprodukowane w 2011 r. przez Pesa Bydgoszcz.