Ponad 374 mln pasażerów w 2023 r.

Ponad 374 mln pasażerów w 2023 r.

W 2023 r. z usług kolei skorzystało ponad 374,4 mln pasażerów. Wykonana przez pociągi pasażerskie praca przewozowa wyniosła prawie 25,9 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjna 191,3 mln pociągokilometrów. To najwyższe wartości tych parametrów uzyskane w przewozach pasażerskich nie tylko od początku XXI wieku, ale od 1999 r.

Liczba pasażerów

Liczba pasażerów, która skorzystała z usług kolei w 2023 r. (374,4 mln) to wynik najlepszy od 1999 r., kiedy to pociągami podróżowało 395,2 mln pasażerów (wg danych GUS).

Miesiącem z najwyższą liczbą pasażerów był październik (ponad 34,5 mln osób). Najmniej osób podróżowało pociągami w lutym (prawie 27,3 mln).

Liczba pasażerów była wyższa o 32,2 mln osób (+9,4%) niż w 2022 r. W każdym z miesięcy 2023 r. liczba pasażerów była wyższa niż w analogicznym miesiącu 2022 r. Najwyższa dynamika wzrostu rok do roku była w styczniu (+38,2%), a najniższa w sierpniu (+0,8%).

Najwyższy wzrost liczby pasażerów miesiąc do miesiąca był w marcu (+14%) wobec lutego. W przypadku lutego był to największy spadek (-7,7%) wobec stycznia 2023 r.

Udziały w liczbie pasażerów wg przewoźników

W 2023 r. niemal 26% ogólnej liczby pasażerów kolei została obsłużona przez Polregio, których pociągami podróżowało prawie 97,3 mln osób. Udział w rynku tego przewoźnika pod względem liczby przewiezionych pasażerów wzrósł o 0,51 punktu procentowego w porównaniu do 2022 r.

Drugi pod względem wielkości udział w rynku (18,2%) wypracowało PKP Intercity, które obsłużyło prawie 68 mln pasażerów. W przypadku tego przewoźnika, to wzrost udziałów w liczbie pasażerów o 0,92 punktu procentowego w zestawieniu rok do roku. Przewoźnik ten w 2023 r. po raz pierwszy w historii zbierania danych przez UTK znalazł się na drugim miejscu pod względem udziału w rynku.

Rok 2023 r. dla Kolei Mazowieckich to spadek udziałów w rynku o 0,84 punktu procentowego wobec 2022 r. Pociągi tego przewoźnika przewiozły ponad 61,51 mln osób, co daje udział w rynku na poziomie 16,4% i trzecią pozycję według liczby pasażerów.

Rok 2023 r. w przypadku zdecydowanej większości przewoźników oznaczał więcej pasażerów niż w 2022 r. Najwyższą dynamikę wzrostu liczby pasażerów rok do roku zanotowały Koleje Małopolskie (+33,2%), następnie Koleje Dolnośląskie (+19,8%) i Koleje Wielkopolskie (+18,3%), które przewiozły odpowiednio prawie 9,4 mln, 19,2 mln i 16,9 mln pasażerów.

W zestawieniu rok do roku mniej pasażerów skorzystało z usług SKM Warszawa (-14,6%) i WKD (-3,9%) – odpowiednio 15,2 mln i 6,4 mln osób w 2023 r. Są to wyniki słabsze również w porównaniu z przedpandemicznym 2019 r. (odpowiednio o 31,2% i 27,1 %). Wpływ na spadek liczby pasażerów w obrębie Warszawy może wynikać z upowszechnienia pracy zdalnej oraz z prowadzonych prac modernizacyjnych na sieciach zarządców PKP PLK i WKD. W przypadku trzeciej spółki obsługującej aglomerację warszawską, Kolei Mazowieckich, dynamika spadku w porównaniu z 2019 r. była niższa (-1%). Poza trzema wymienionymi przewoźnikami z Mazowsza, jedynie jeszcze LeoExpress odnotował spadek przewozów w porównaniu z czasem przed pandemią.

W 2023 r. liczba pasażerów była wyższa o 11,5% w porównaniu do ostatniego roku przed pandemią, czyli 2019 r. W przypadku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która w 2023 r. przewiozła prawie 10,2 mln pasażerów jest to wzrost o 69,1% wobec 2019 r. Znaczny wzrost (porównując 2023 r. do 2019 r.) dotyczy również Kolei Małopolskich (+45%), PKP Intercity (+39,1%), Kolei Wielkopolskich (+38,6%) i Kolei Dolnośląskich (+35,9%).

Rok 2023 r. w przypadku przewoźników Polregio , PKP Intercity, PKP SKM Trójmieście, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna oznacza rekordową liczbę przewiezionych pasażerów, która skorzystała z ich usług na przestrzeni ostatnich lat.