Ponad 32 mln zł straty netto Newagu w I półroczu 2022 r.

Ponad 32 mln zł straty netto Newagu w I półroczu 2022 r.

Zarząd Newagu przedstawił wstępne wyniki finansowe spółki oraz Grupy Kapitałowej Newag za I półrocze 2022 roku.

Wartość przychodów ze sprzedaży spółki Newag w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 353,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 9,4 mln zł (+2,7%). W pierwszym półroczu 2022 roku spółka odnotowała stratę netto na poziomie 32,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 11,4 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 5,2 mln zł i była niższa o 37,2 mln zł (-87,8%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku.

Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Newag w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 360,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 9,5 mln zł (+2,7%). W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 5,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 32 mln zł (-116,9%). Wartość EBITDA wyniosła 31,9 mln zł i była niższa o 35,2 mln zł (-52%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku.

– Na wyniki spółki i Grupy główny wpływ miała rosyjska agresja na Ukrainę i w konsekwencji ograniczenia w dostępie do towarów i komponentów, problemy z utrzymaniem dotychczas funkcjonujących łańcuchów dostaw, wzrost ceny paliw i energii, co przełożyło się na wzrost kosztów działalności i skutkowało obniżeniem marży, – osłabienie walut krajów rynków Europy Wschodniej (dotyczy przede wszystkim PLN i HUF) w stosunku do EUR i USD spowodowane w dużej mierze brakiem dostępu do środków unijnych w ramach Europejskiego Planu Odbudowy, powodujące wzrost kosztów materiałowych, co skutkowało obniżeniem marży,  harmonogram produkcji i sprzedaży przyjęty dla okresu pierwszego półrocza 2022 roku (istotnie większa część sprzedaży w 2022 roku przypada na drugie półrocze), wzrost w stosunku do poprzedniego roku kosztów ogólnego zarządu o 5,8 mln zł (14 %), co było konsekwencją regulacji płacowych w spółkach Grupy.

Zarząd spółka zastrzega, iż wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego.

Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2022 roku, który zostanie opublikowany w dniu 23 września 2022 roku zgodnie z aktualnym kalendarzem publikacji raportów okresowych.