Ponad 200 tys. pociągów przejechało pod nadzorem LCS Lublin

Ponad 200 tys. pociągów przejechało pod nadzorem LCS Lublin

Pod kontrolą dyżurnych ruchu z Lokalnego Centrum Sterowania w Lublinie przejechało już ponad 200 tys. pociągów. Nowoczesny komputerowy system sterowania ruchem pociągów to efekt inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych na trasie Warszawa – Lublin.

Na stacji Lublin Główny i 16 km przyległych szlaków od października 2021 r. prowadzenie ruchu pociągów umożliwiają komputerowe urządzenia. Nowoczesne systemy zastąpiły elektryczne układy przekaźnikowe, w które były wyposażone 4 dotychczasowe stare nastawnie.

W nowym budynku powstało Lokalne Centrum Sterowania, skąd dyżurni ruchu śledzili już na monitorach ponad 200 tys. pociągów, tj. ok. 190 przejeżdżających przez stację Lublin Główny w ciągu doby.

Po zakończeniu wszystkich prac przy budowie zdalnego sterowania na odcinku Klementowice – Motycz (na trasie Lublin – Warszawa) dyżurni ruchu będą śledzić na monitorach ruch pociągów łącznie na 45 km linii między Puławami a Lublinem.

Bezpieczna i sprawna kontrola ruchu pociągów

Nowoczesne lokalne centra sterowania (LCS-y) wspomagają pracę dyżurnych ruchu dzięki „weryfikowaniu” czynności ludzi przez systemy komputerowe. Możliwe jest prowadzenie stałego nadzoru nad ruchem pociągów z jednego miejsca. Lokalne centra sterowania na bieżąco nadzorują i monitorują wszystkie parametry dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dzięki temu zwiększa się poziom bezpieczeństwa.

Istotnym elementem wyposażenia LCS są urządzenia zamontowane w torach, które odnotowują liczbę przejeżdżających pociągów przez stację Lublin Główny. Dzięki kamerom kolejarze mają stały podgląd na przejazd kolejowo-drogowy w obrębie stacji w Lublinie. Docelowo nadzór obejmie 15 skrzyżowań dróg z torami między Lublinem a Warszawą.

Lokalne Centrum Sterowania w Lublinie obejmie nie tylko stację Lublin Główny, ale też stacje Klementowice, Nałęczów, Sadurki, Motycz. Budowa urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku Lublin-Warszawa zakończy się w IV kwartale 2022 roku. Wartość nowego LCS to ponad 2 mln zł.