Ponad 1,63 mld rekompensaty dla przewoźników z tytułu honorowania ulg w latach 2022-2023

Ponad 1,63 mld rekompensaty dla przewoźników z tytułu honorowania ulg w latach 2022-2023

Dzięki interpelacji posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic poznaliśmy wysokość dotacji (rekompensaty) przedmiotowej dla krajowych kolejowych przewozów pasażerskich z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. Łącznie przewoźnicy otrzymali ponad 1,63 mld zł.

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic zapytała ministra infrastruktury o kwoty przyznanej rekompensaty z podziałem na podstawie biletów jednorazowych oraz miesięcznych imiennych, realizowanych pociągami osobowymi, pospiesznymi oraz ekspresowymi za rok 2022 i 2023, z podziałem na poszczególne ulgi, klasy oraz lata.

Przemysław Koperski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poinformował, że przekazywane do resortu na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów rozliczenia dotacji przedmiotowej dla krajowych kolejowych przewozów pasażerskich przedstawiają dane wyłącznie w podziale na wymiar ulgi (wyrażony w %) oraz rodzaj zakupionego biletu (bilety jednorazowe i miesięczne imienne).

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że łączna wysokość dotacji (rekompensaty) przedmiotowej w latach 2022-2023 wyniosła 1,63 mld zł. Największą kwotę państwo dołożyło do biletów jednorazowych imiennych z ulgą 51%. W 2022 r. była to dotacja w wysokości 296 689 000 zł, a w 2023 r. w wysokości 344 510 000 zł. Jeśli chodzi o dotację na zakup imiennych biletów miesięcznych, największa dotacja dotyczyła biletów z ulgą 49% – 72 730 000 w 2022 r. oraz 94 309 000 w 2023 r.

Szczegóły dotacji dla biletów jednorazowych

Szczegóły dotacji dla biletów miesięcznych imiennych