Ponad 137 mln zł unijnego wsparcia na modernizację wagonów towarowych

Ponad 137 mln zł unijnego wsparcia na modernizację wagonów towarowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych opublikował listę 10 projektów, które otrzymają unijne dofinansowanie na modernizację wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu. W sumie unijne dofinansowanie wyniesie 137,7 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie można było składać przez cały wrzesień 2021 r. Ostateczna lista projektów została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ w 6 czerwca 2022 oraz zatwierdzona przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK – CUPT) w 8 czerwca 2022 r.

Najwyżej oceniony został projekt pt.: „Zmniejszenie hałasu przez wagony towarowe” złożony przez spółkę Bartex. Firma otrzyma 100% wnioskowanego dofinansowania czyli 11 113 740 zł.

Na modernizację wagonów towarowych poprzez wymianę wstawek hamulcowych na zgodne z TSI Hałas, PKP Cargo otrzyma 82 537 500 zł.

Projekt pt. „Modernizacja oraz podniesienie bezpieczeństwa wagonów towarowych przedsiębiorstwa EUROWAGON Sp. z o.o. w zakresie zmniejszenia emisji hałasu polegającej na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi” otrzyma wsparcie w wysokości 11 917 100 zł.

Projekt „Modernizacja wagonów Rail-Cars zgodnie z TSI Hałas” wnioskowany przez spółkę Rail Cars otrzyma 8 811 530 zł.

Spółka Silva LS na złożony projekt pt.: „Zwiększenie potencjału transportowego Silva LS poprzez modernizację taboru kolejowego w zakresie zastąpienia żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi umożliwiającymi zmniejszenie emisji hałasu” otrzyma 142 887,50 zł.

ORLEN KolTrans na dostosowanie wagonów cystern do wymogów TSI Hałas poprzez wymianę żeliwnych wstawek hamulcowych na kompozytowe otrzyma 463 327,00 unijnego dofinansowania.

Projekt pt.: „Modernizacja wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu polegająca na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia”  złożony przez Cemet otrzyma 7 504 980 zł.

Zakład Transportu Kolejowego”SIARKOPOL” otrzyma 1 390 102 zł dofinansowanie na projekt „Modernizacji wagonów towarowych ZTK „SIARKOPOL” Sp. z o.o. dla zmniejszenia emisji hałasu dzięki zastosowaniu wstawek kompozytowych”

Na projekt pt.: „Modernizacja wagonów jako element minimalizacji emisji hałasu” Grupa Azoty „KOLTAR”  otrzyma 3 013 600 zł unijnego dofinansowania.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 200 mln zł. Przyznane dofinansowanie wyniosło137 778 066,50 zł,  Do wykorzystania zostało jeszcze 62 221 933,50 zł.