Polski Tabor Szynowy wydzierżawi dwa ezty Kolejom Małopolskim

Polski Tabor Szynowy wydzierżawi dwa ezty Kolejom Małopolskim

Koleje Małopolskie rozstrzygnęły przetarg na dzierżawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych w okresie 1 stycznia do 11 grudnia 2021 roku. Jedyną  i najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Polski Tabor Szynowy.

Na sfinansowanie zamówienia małopolski przewoźnik przeznaczył 4,24 mln zł brutto. Oferta złożona przez Polski Tabor Szynowy opiewała na kwotę 3,9 mln zł brutto.

– Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, jest jedyna złożoną w postępowaniu i uzyskała maksymalna liczbę 100 punktów w kryterium oceny ofert – podaje przewoźnik.

Koleje Małopolskie wymagały aby wydzierżawione pojazdy składały się przynajmniej z trzech członów, o pojemności nie mniejszej niż 300, w tym co najmniej 150 siedzących, a ich prędkość eksploatacyjna pojazdów była nie mniejsza niż 120 km/h.

Wydzierżawione pojazdy będą wyposażone w co najmniej jedną toaletę w obiegu zamkniętym, przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny maszynisty, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny oraz możliwość montażu co najmniej jednego automatu biletowego.