Polregio z umową na dzierżawę szynobusów

Polregio z umową na dzierżawę szynobusów

Polregio podpisało z konsorcjum firm Train Go i SKPL Cargo umowę na dzierżawę pięciu spalinowych pojazdów trakcyjnych.

Przedmiot zamówienia był podzielony na 6 części:

 • Zadanie nr 1 – pojazd na potrzeby Polregio Podlaskiego Zakładu Polregio w Białymstoku
 • Zadanie nr 2 – pojazd na potrzeby Lubuskiego Zakładu Polregio w Zielonej Górze
 • Zadanie nr 3 – pojazd na potrzeby Pomorskiego Zakładu Polregio w Gdyni
 • Zadanie nr 4 – pojazd na potrzeby Pomorskiego Zakładu Polregio w Gdyni
 • Zadanie nr 5 – pojazd na potrzeby Pomorskiego Zakładu Polregio w Gdyni
 • Zadanie nr 6 – pojazd na potrzeby Pomorskiego Zakładu Polregio w Gdyni

Na sfinansowanie zadań nr 1-4 przewoźnik zamierzał przeznaczyć kwotę 1 003 750 zł brutto, a na sfinansowanie zadań nr 5-6 po 379 500 zł brutto.

Konsorcjum Train Go oraz SKPL Cargo złożyło ofertę w wysokości 1 233 579,91 zł brutto dla zadań nr 1-4 oraz 233 197,3 zł brutto dla zadania nr 5.

Nie złożono oferty w zadaniu nr 6.

Polregio przystało na propozycję konsorcjum i 16 stycznia podpisano umowę o łącznej wartości 5 167 516,93 zł brutto.

 

Okres dzierżawy dla zadań 1-4 wynosi 365 dni od dnia następującego po dniu przekazania pojazdu, a dla zadania nr 5 69 dni, przy czym okres dzierżawy rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 2023 r.

Wybrane wymagania dla pojazdów

 • prędkość konstrukcyjna – min. 100 km/h;
 • liczba miejsc siedzących – min. 100 (w tym uchylnych);
 • obsługa osób niepełnosprawnych – min. 2 miejsca dla wózków inwalidzkich;
 • urządzenia ułatwiające wsiadanie osobom niepełnosprawnym – min. 1 rampa lub winda;
 • miejsca do przewozu rowerów – min. 4;
 • klimatyzacja kabiny maszynisty oraz przestrzeni pasażerskiej
 • podłoga Pojazdu – pokryta wykładziną antypoślizgową;
 • System Informacji Pasażerskiej oparty na tablicach LED
 • wyposażenie w komplet co najmniej 4 sztuk zewnętrznych luster bocznych, o ile pojazd nie jest wyposażony w system kamer na zasadach określonych obowiązującymi przepisami
 • dwa komplety sprawnych radiotelefonów lub jeden radiotelefon z możliwością korzystania w dwóch kabinach sterowniczych – zgodnie z wymaganiami dot. urządzeń radiołączności na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe
 • sprawne i kompletne rejestratory prędkości wraz z oprogramowaniem i urządzeniem i urządzeniem do odczytu danych z rejestratora