Polregio wysyła trzy lubuskie SZT na naprawy P4

Polregio wysyła trzy lubuskie SZT na naprawy P4

Lubuski Zakład Polregio w Zielonej Górze ogłosił postępowanie na wykonanie czynności z zakresu czwartego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę czynności z zakresu czwartego poziomu utrzymania (PU4) w spalinowych zespołach trakcyjnych serii SA137 i SA139, w tym prac stałych, prac dodatkowych oraz modyfikacji.

Postępowanie zostało podzielone na trzy części.

Część 1 dotyczy wykonania prac utrzymaniowo-naprawczych z zakresu czwartego poziomu utrzymania (PU4) w pojeździe typu 220M serii SA137 o numerze 008.

Część 2 obejmuje wykonanie prace utrzymaniowo-naprawczych z zakresu czwartego poziomu utrzymania (PU4) w pojeździe typu 223M serii SA139 o numerze 001;

Część 3 dotyczy wykonania prac utrzymaniowo-naprawczych z zakresu czwartego poziomu utrzymania (PU4) w pojeździe typu 223M serii SA139 o numerze 002.

Prace mają zostać wykonania w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na oferty Lubuskie Polregio czeka do 17 sierpnia 2023 r. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena

Przewoźnik bierze pod uwagę przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Wówczas zaprosi do udziału w niej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, chyba, że wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przypomnijmy, że SA137-008 to 9-letni spalinowy zespół trakcyjny, który zamówiły ówczesne Przewozy Regionalne od nowosądeckiego producenta w połowie maja 2013 r. Dostawa tego konkretnego pojazdu nastąpiła na początku 2o14 r.

SA139-001 oraz SA139-002 to ponad 10-letnie SZT wyprodukowane przez Pesę Bydgoszcz na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Spółka Polregio odkupiła pojazdy od samorządu pod koniec listopada 2021 r. wraz z trzema elektrycznymi zespołami trakcyjnymi EN57AL oraz jednym szynobusem SA109.