Polregio w Olsztynie organizuje kurs na licencję maszynisty

Polregio w Olsztynie organizuje kurs na licencję maszynisty

Warmińsko-Mazurski Zakład Polregio w Olsztynie ogłosił nabór na kurs, którego celem jest przygotowanie kandydatów do egzaminu niezbędnego do uzyskania  licencję maszynisty.

Od kandydatów przewoźnik wymaga spełnienia kilka warunków:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
  • osoba niekarana za przestępstwo umyślne,
  • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności.

Warmińsko-Mazurski Zakład planuje rozpoczęcie kursu 12 kwietnia 2024 r.

Czas trwania kursu to 298 godzin w systemie weekendowym – 15 weekendów: piątek (w godzinach 16-20) sobota-niedziela (w godzinach 8-16).

Wykłady odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów w Olsztynie.

Na zgłoszenia przewoźnik czeka do 31 marca 2024 r. Cena szkolenia to 5300 zł z możliwością rozłożenia na raty oraz koszt badań lekarskich ok. 750 zł;

Cena szkolenia obejmuje wykłady, ćwiczenia, egzamin testowy oraz wniosek do UTK o wydanie licencji maszynisty.

Egzamin dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty przeprowadza Prezes UTK w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie.

Dla osób z najlepszym wynikiem, spółka gwarantuje zatrudnienie.