Polregio szuka firm do sprzątania taboru

Polregio szuka firm do sprzątania taboru

Polregio ogłosiło postępowanie na świadczenie usług utrzymania czystości taboru kolejowego. Zamówienie zostało podzielone na 76 zadań, ze względu na lokalizację, w której będą świadczone.

Usługi wykonywane będą wciągu całej doby, we wszystkie dni tygodnia (w tym w soboty, niedziele i święta), w zależności od aktualnych potrzeb eksploatacyjnych zamawiającego.

Przewoźnik oczekuje od wykonawców m.in.: mycia taboru, dezynfekcji, fumigacji czyli dezynfekcji metodą powietrzną polegająca na rozproszeniu suchą mgłą środka dezynfekującego, wyposażenia taboru w środki higieniczno-sanitarne, napełnianie zbiorników wodą oraz opróżnianiu i płukaniu zbiorników z zamkniętym obiegiem WC.

Polregio wyróżniło aż 10 poziomów utrzymania pojazdów w czystości, od takich które mają być wykonywane w przerwie między kursami pociągu lub na stacji pośredniej na drodze przebiegu pociągu, do prac zaplanowanych raz w miesiącu lub na podstawie zamówienia.

Przewoźnik dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na dowolną liczbę zadań, przy czym każde z zadań jest niepodzielne, co oznacza, że nie można złożyć oferty na część danego zadania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewoźnik przyjął cenę oferty jako jedyne kryterium oceny ofert.

Spółka zaprosi  do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, chyba że wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu w danym zadaniu.