Polregio rozszerza zakres pomocy dla uchodźców o pomoc medyczną w Lublinie

Polregio rozszerza zakres pomocy dla uchodźców o pomoc medyczną w Lublinie

Polregio na bieżąco reaguje na sytuację związaną z napływem uchodźców z Ukrainy. Na dworcu w Lublinie powstaje tymczasowa placówka medyczna. Lubelski Zakład udostępnił dla obsługujących ją medyków pomieszczenie socjalne. Dodatkowo, przy peronie I stanęła karetka wyposażona w sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy.

Na dworcu działa również całodobowy punkt medyczny, w którym zespół lekarzy i pielęgniarek Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie udziela niezbędnego wsparcia.

– Kontynuujemy nasze wsparcie dla uchodźców, zarówno jeśli chodzi o sam transport, jak i zapewnienie opieki lekarskiej na jednym z dworców stanowiących węzeł przesiadkowy dla specjalnych pociągów z granicy. Wspólne wysiłki administracji centralnej, samorządów, organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz pracowników sektora kolejowego, w tym Polregio jako największego przewoźnika pasażerskiego w Polsce, są niezbędne aby sprawnie przejść przez największy od czasów II Wojny Światowej kryzys humanitarny w Europie – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio .

Lubelski Zakład Polregio we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego uruchamia także dodatkowe pociągi specjalne z Hrebennego, Chełma i Zamościa w kierunku Warszawy, a także przedłuża bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy w regularnych pociągach Polregio na terenie całego kraju.

Polregio uruchomiło od 28 lutego ogółem 250 pociągów, w tym prawie 100 pociągów specjalnych na potrzeby transportu uchodźców ze wschodniej granicy. Kilkanaście pociągów specjalnych Polregio kursuje codziennie w województwach lubelskim, małopolskim i na Podkarpaciu.

Pasażerowie docierają zarówno do największych miast, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Katowice, ale również do mniejszych typu Lublin, Opole czy Kielce.

Stale obserwujemy rosnącą frekwencję – przewieźliśmy już prawie 35 tys. uchodźców, każdego dnia liczba ta wzrasta o 5-10 tysięcy. Składy te są uruchamiane na zamówienie Marszałków Województw jako organizatorów transportu, jak również za pośrednictwem Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego.