Polregio rozeznaje rynek w zakresie demontażu i kasacji 20 pojazdów

Polregio rozeznaje rynek w zakresie demontażu i kasacji 20 pojazdów

Polregio ogłosiło zapytanie o informacje (RFI) dotyczące sprzedaży taboru kolejowego stanowiącego odpady w ilości 20 szt. zlokalizowanych w różnych Zakładach spółki. Przewoźnik poszukuje wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie demontażu i kasacji pojazdów kolejowych.

Lokalizacja taboru:

 • Lokomotywa SM42 – 5 sztuk – lokalizacja Chojnice,
 • Lokomotywa SP32 – 9 sztuk – lokalizacja Krzyż, 
 • Lokomotywa SU42 – 6 sztuk – lokalizacja Chojnice, Białystok

Tabor wystawiony na sprzedaż

 • SP32-073
 • SP32-147
 • SP32-203
 • SP32-205
 • SP32-206
 • SP32-207
 • SP32-208
 • SP32-209
 • SP32-210
 • SM42-050
 • SM42-168
 • SM42-221
 • SM42-395
 • SM42-413
 • SU42-505
 • SU42-508
 • SU42-526
 • SU42-530
 • SU42-161
 • SU42-168

Potencjalni nabywcy muszą posiadać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na przetwarzanie odpadów o kodach 16 01 04* i 16 01 06, zarówno w procesie odzysku R1-R11, jak i w procesie unieszkodliwiania D1-D12

Dodatkowo zobowiązują się oni do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika o ewentualnych zmianach w tych decyzjach, w szczególności o ich wygaśnięciu lub cofnięciu, przed odbiorem kolejnych pojazdów od sprzedającego.

Zainteresowane podmioty zobowiązane są składać oferty wraz ze skanami stosownych decyzji administracyjnych do 19 marca 2024 r.