Polregio pyta o koszt przewozu pracowników taksówką na trasie Żagań – Forst – Żagań

Polregio pyta o koszt przewozu pracowników taksówką na trasie Żagań – Forst – Żagań

Lubuski Zakład w Zielonej Górze zaprasza wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie do złożenia informacji cenowej na przewóz pracowników taksówką na trasie Żagań – Forst – Żagań. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 510 kursów z pracownikami Polregio na trasie Żagań — Forst — Żagań:

  • wyjazd z Żagania (budynek dworca) i przyjazd do Forstu o godz. 6:20 (budynek dworca)
  • powrót z pracownikami, wyjazd z Forstu około godziny 20:30 do Żagania

Szacunkowa ilość kilometrów to 33 150 km.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany godzin odjazdu ze stacji początkowej/przyjazdu do stacji docelowej w przypadku zmiany rozkładu jazdy pociągów.

Polregio  wymaga od potencjalnego wykonawcy posiadania:

  • aktualnej koncesji/licencji na wykonywanie usługi przewozu osób;
  • opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Na przedstawienie oferty cenowej Lubuski Zakład Polregio czeka do 8 listopada do godz. 13:00