České dráhy upraszczają zakup biletów online na opóźnione pociągi

České dráhy upraszczają zakup biletów online na opóźnione pociągi

W aplikacji mobilnej „Můj vlak” („Mój pociąg”) oraz w sklepie internetowym ČD wprowadzono istotne usprawnienia, które znacznie ułatwią zakup biletów. Pasażerowie mogą teraz kupić bilet elektroniczny na opóźnione pociągi do faktycznej godziny ich odjazdu. W związku z tą zmianą dostosowane zostaną również zasady zwrotu biletów i odszkodowań.

Do tej pory bilety można było kupić online do regularnej godziny odjazdu danego pociągu. Po jego odjeździe nie było już możliwości dokonywania zakupów w aplikacji mobilnej, a pasażerowie musieli korzystać z innych kanałów sprzedaży (kasy biletowe ČD), aby dokonać zakupów. Teraz to się zmienia, a nowa wersja aplikacji mobilnej oraz sklepu będzie uwzględniała aktualne opóźnienia pociągów. Bilety można więc kupować do faktycznej godziny odjazdu pociągu ze stacji. W ramach sprzedaży pilotażowej, która rozpoczeła się 1 listopada 2023 roku, zapewniona zostanie sprzedaż na bezpośrednie połączenia bez przesiadek, zarówno biletów według taryfy ČD, jak i biletów poszczególnych zintegrowanych systemów transportowych (IDS) wchodzących w skład internetowych kanałów sprzedaży ČD.

W przypadku nabycia biletu przez pasażera w okresie pomiędzy odjazdem pociągu zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy a jego faktycznym (opóźnionym) odjazdem, początek ważności dokumentu jest automatycznie przesuwany o aktualne opóźnienie pociągu w momencie zakupu dokumentu. Koniec ważności dokumentu jest automatycznie przesuwany o aktualne opóźnienie opóźnionego pociągu tylko dla dokumentów IDS.

Zakup biletów na bezpośrednie pociągi opóźnione jest obsługiwany przez nową wersję aplikacji mobilnej „Můj vlak” („Mój pociąg”) 2.11.0.

W związku z tą innowacją dostosowano również zasady zwrotu biletów i odszkodowań za opóźnienia.

Do zwrotu dokumentów będą miały zastosowanie standardowe warunki, z zastrzeżeniem, że opóźniony pociąg będzie traktowany jako pociąg jadący punktualnie w momencie zakupu dokumentu.

Przykład: Bilet dla pociągu odjeżdżającego o godz. 10:00 można zwrócić bez potrącenia do godz. 9:45. Jeśli ten pociąg jest opóźniony o 60 minut w momencie zakupu, bilet zakupiony dla opóźnionego pociągu można zwrócić bez potrącenia do godziny 10:45.

Do prawa do odszkodowania za opóźnienia pociągów stosuje się standardowe warunki, z zastrzeżeniem, że czas opóźnienia pociągu na stacji wsiadania jest odejmowany od faktycznego przyjazdu na stację docelową.

Przykład: Roszczenie odszkodowawcze powstaje zazwyczaj w przypadku opóźnionego przyjazdu pociągu do miejsca docelowego pasażera z opóźnieniem wynoszącym co najmniej 60 minut. Jeżeli pociąg jest opóźniony o 30 minut w momencie zakupu biletu, prawo do odszkodowania za opóźnienie pociągu powstaje dopiero wtedy, gdy pociąg dotrze do miejsca przeznaczenia pasażera 90 minut lub więcej.