Polregio ponowiło przetarg na P4 lokomotywy SU42-502

Polregio ponowiło przetarg na P4 lokomotywy SU42-502

Podlaski Zakład Polregio w Białymstoku ogłosił kolejny przetarg na wykonanie poziomu utrzymania P4 lokomotywy spalinowej typu 101D o numerze SU42-502.

W ramach postępowania wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) i Dokumentacji technicznej pojazdu trakcyjnego, obowiązujących w spółce dla lokomotywy spalinowej typu 101D serii SU42. Dodatkowo w ramach prac dodatkowych przewoźnik oczekuje doposażenia pojazdu w przenośne sygnały (świetlne) końca pociągu oraz montaż na czołach pojazdu miejsca do ich zamontowania, wykonania i zamontowania w pojeździe pojemnika do przechowywania płóz hamulcowych wraz z wyposażeniem w płozy hamulcowe a także wyposażenie lokomotywy w monitoring zewnętrzny z funkcją rejestracji rozmów w kabinie maszynisty.

Wykonawca wykona także prace dodatkowe opcjonalne i ile komisarz odbiorczy potwierdzi potrzebę wykonania danej czynności. Zestawienie obejmuje 48 różnych czynności.

Po naprawie lokomotywa zyska także nowe malowanie, które jest obecnie stosowane na pojazdach przewoźnika

Termin wykonania zamówienia wyniesie 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania pojazdu.

Na oferty przewoźnik czeka do 22 lipca 2022 r. do godz. 10:00. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Przypomnijmy, że w poprzednim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Na realizację zamówienie Polregio planowało przeznaczyć 2 262 000 zł brutto.