Polregio ogłosiło konkurs „Wasza kolej, Mikole”

Polregio ogłosiło konkurs „Wasza kolej, Mikole”

Z okazji obchodzonego niedawno Święta Kolejarza Polregio przygotowało konkurs dla prawdziwych miłośników kolei pt. „Wasza kolej, Mikole”. Do wygrania są vouchery do platformy sprzedaży biletów ebilet.pl.

Przewoźnik zaprasza do udziału w konkursie wszystkich tych, których pasjonuje kolejowy świat. Konkurs jest nawiązaniem do akcji, która z okazji tego ważnego święta pojawiła się w
mediach społecznościowych. Polregio udostępniło cykl filmików z pracownikami, którzy objaśniali słówka z żargonu kolejowego.

Zadaniem konkursowym jest nagranie filmu wideo z kreatywnym wyjaśnieniem ulubionego słowa z żargonu kolejowego i poprawnym wytłumaczeniem jego znaczenia.

Film musi zostać nadesłany w jednym z formatów wideo (mov, mp4), nie może być dłuższy niż 30 sekund, a rozmiar pliku nie może być większy niż 25MB.

Referencją do wytłumaczenia znaczenia słowa może być „Mały słownik żargonu kolejowego. Wydanie 3 opublikowany na oficjalnej stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

Na zgłoszenie Polregio czeka do 10 grudnia, a wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureatów z uwzględnieniem takich kryteriów jak m.in. atrakcyjność przekazu, pomysłowość i
kreatywność nastąpi do 15 grudnia 2023 r.

Do wygrania vouchery do platformy sprzedaży biletów ebilet.pl o wartości 100 zł, 200 zł lub 500 zł.

Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie Pracy konkursowej wraz ze skanem/zdjęciem wypełnionej Karty zgłoszeniowej będącej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (Kartę zgłoszeniową osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej podpisuje rodzic/opiekun prawny).

Szczegóły konkursu na Facebooku Polregio oraz w regulaminie.