Polregio konsultuje wykonanie napraw P3 i P4 szynobusów

Polregio konsultuje wykonanie napraw P3 i P4 szynobusów

Lubuski Zakład Polregio ogłosił wstępne konsultacje na wykonanie P3 i P3.1 oraz P4 spalinowych zespołów wraz z obsługą techniczną kompletnych zespołów napędowych, które mają na celu przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.

Lubuski Zakład w Zielonej Górze zaprasza wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie do złożenia informacji cenowej na wykonanie czynności trzeciego poziomu utrzymania (P3, P3.1) spalinowych zespołów trakcyjnych SA105-101, SA105-105, SA133-006, SA134-021, SA139-004, SA139-031 i SA139-032 oraz czwartego poziomu utrzymania (P4) pojazdu SA139-023 wraz z obsługą techniczną kompletnych zespołów napędowych, zgodnie z obowiązującym cyklem przeglądów zawartych w DSU i DTR dla pojazdów serii SA105, SA133, SA134 i SA139.

Przedmiot Umowy został podzielony na kilka zadań:

  • Czynności trzeciego poziomu utrzymania (P3) Pojazdu SA105-101;
  • Czynności trzeciego poziomu utrzymania (P3) Pojazdu SA105-105;
  • Czynności trzeciego poziomu utrzymania (P3.1) Pojazdu SA133-006 wraz z obsługą techniczną kompletnych zespołów napędowych na poziomie 8000 mtg oraz obsługi techniczne po osiągnięciu 800 mtg i wielokrotności 800 mtg występujące przy przeglądach na poziomie P2;
  • Czynności trzeciego poziomu utrzymania (P3.1) Pojazdu SA134-021 oraz obsługi techniczne występujące przy przeglądach na poziomie P2.1 i P2.2
  • Czynności trzeciego poziomu utrzymania (P3.1) Pojazdu SA139-003 oraz obsługi techniczne występujące przy przeglądach na poziomie P2.1 i P2.2
  • Czynności trzeciego poziomu utrzymania (P3.1) Pojazdu SA139-004 oraz obsługi techniczne występujące przy przeglądach na poziomie P2.1 i P2.2
  • Czynności trzeciego poziomu utrzymania P3-1 Pojazdu SA139-031 wraz obsługą techniczną Power Packów na poziomie W7 oraz obsługi techniczne Power Packów na poziomie W2, W3, W4, WS, W6 i W8
  • Czynności trzeciego poziomu utrzymania P3-1 Pojazdu SA139-032 wraz obsługą techniczną Power Packów na poziomie W7 oraz obsługi techniczne Power Packów na poziomie W1, W2, W3, W4, W5 i WG
  • Czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) Pojazdu SA139-023.

W ramach każdego z 9 zadań, oprócz stałego wykonania czynności z zakresu trzeciego bądź czwartego poziomu utrzymania, przewoźnik zleci także wykonanie modyfikacji lub prac dodatkowych.

Termin realizacji zamówienia — rozumiany jako termin, w którym przewoźnik będzie mógł składać zamówienia na wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia – obejmuje okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Czas pozostawania pojazdu w dyspozycji Wykonawcy na wykonanie czynności P3, P3.1 wynosi 30 dni kalendarzowych od chwili przekazania pojazdu, P4 75 dni roboczych natomiast obsługa techniczna zespołów napędowych występująca osobno: przy przeglądach P2.1 lub W1 — WS, W8 — 1 dzień roboczy, przy P2.2, 4 000 mtg lub W6 — 2 dni robocze oraz przy 14 000 mtę lub W7 — 10 dni roboczych.