Podróżni mogą już korzystać z kładek na stacji Warszawa Gdańska

Podróżni mogą już korzystać z kładek na stacji Warszawa Gdańska

Z kilku miesięcznym opóźnieniem ale udało się. Pasażerowie mogą już skorzystają z dwóch zadaszonych kładek na stacji Warszawa Gdańska.

Obie kładki, zarówna ta od strony wiaduktu drogowego na ul. Mickiewicza jak i od zachodniej strony są zadaszone i wyposażone w windy, które umożliwią lepszą komunikację osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dzięki obiektowi przy ul. Kłopot oraz ul. Felińskiego będzie również łatwiejsza komunikacja w obszarze dzielnic, przez które przebiega linia kolejowa.

Początkowo kładki miały zostać udostępnione w drugiej połowie czerwca, a następnie termin ten przesunięto do połowy sierpnia .

Budowa kładek realizowana jest w ramach umowy o wartości 62,8 mln zł, którą PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z firmą Sarinż w październiku 2019 r.