Kiedy skorzystamy z kładek na stacji Warszawa Gdańska?

Kiedy skorzystamy z kładek na stacji Warszawa Gdańska?

Na stacji Warszawa Gdańska trwają ostatnie prace przy kładkach. Zamontowano już wszystkie windy. Instalowane są elewacje, barierki na schodach oraz sufity. Prace są wykonywane obok przejeżdżających przez stację pociągów i nie wpływają na obsługę podróżnych.

Kiedy pasażerowie skorzystają z obiektów, które poprawią komunikację w obszarze stacji i ułatwią dostęp do peronów od strony wiaduktu drogowego na ul. Mickiewicza i od zachodniej strony stacji, od peronów do ul. Kłopot i ul. Felińskiego.

Jak informuje Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP PLK oddanie kładek na stacji Warszawa Gdańska od ul. Mickiewicza oraz od strony ulic Kłopot i Felińskiego będzie możliwe po uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń.

 – Zgodnie z deklaracją wykonawcy udostępnienie obiektów będzie w drugiej połowie czerwca – dodaje Janduła.

Budowa kładek realizowana jest w ramach umowy o wartości 62,8 mln zł, którą PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z firmą Sarinż w październiku 2019 r.