Podlaskie: można składać wnioski do rozkładu jazdy pociągów 2020/2021

Podlaskie: można składać wnioski do rozkładu jazdy pociągów 2020/2021

Do 16 lutego 2020 r. mieszkańcy Podlasia korzystający z usług PolRegio mają możliwość wyrażenia swoich oczekiwań i wniosków do nowego rozkładu jazdy edycji 2020/2021.

PolRegio , jako kolejowy przewoźnik wykonujący przewozy  na terenie województwa podlaskiego zachęca pas ażerówdo aktywnego udziału w ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konsultacjach społecznych na temat nowego rozkładu jazdy pociągów, który zacznie obowiązywać od 13 grudnia 2020 roku.

Samorząd województwa pełniąc rolę organizatora regionalnych połączeń kolejowych,  projektuje siatkę połączeń, ustala terminy oraz ramowe godziny kursowania pociągów, a także pozyskuje fundusze na zakup i modernizację taboru. Konsultacje pozwolą poznać opinie pasażerów i wskażą jakie zmiany należy wprowadzić w przyszłym rozkładzie jazdy  w celu dostosowania go do potrzeb.  Jak informuje UMWP, w tym celu na stronie internetowej Wrota Podlasia została udostępniona specjalna ankieta, w której każdy może zgłosić swoje sugestie czy pomysły. Propozycje mogą odnosić się do godzin czy terminów kursowania pociągów. Ważne jest, aby bazować na obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy, o ocenę którego jednocześnie prosi organizator.

S pólka na podstawie umowy zawartej z samorządem świadczy usługi przewozu osób transportem kolejowym, stale podnosząc jakość swoich usług, m.in. poprzez rozwijanie nowoczesnych kanałów dystrybucji biletów i szkolenia personelu.

Wnioski, uwagi i sugestie należy przesyłać na specjalnym formularzu dostępnym na stronie www.wrotapodlasia.pl, na adres e-mail: [email protected] bądź w formie papierowej na adres pocztowy urzędu.

Termin przesyłania wniosków upływa 16 lutego 2020 roku.