CPK z dofinansowaniem na przygotowanie dokumentacji budowy linii Katowice – Ostrawa

CPK z dofinansowaniem na przygotowanie dokumentacji budowy linii Katowice – Ostrawa

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała uczestniczył w podpisaniu umowy o współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej do budowy 30-kilometrowego odcinka linii kolejowej od granicy polsko-czeskiej do Jastrzębia-Zdroju. Porozumienie zawarli minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech oraz prezes zarządu spółki CPK Mikołaj Wild i Piotr Malepszak – członek zarządu ds. części kolejowej inwestycji.

Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln zł. Połowę będą stanowiły przyznane CPK środki z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

– To pierwszy wniosek o dofinansowanie Programu Kolejowego CPK w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Uzyskanie wsparcia finansowego, przy dużej konkurencji projektów z innych krajów UE, to dowód na to, że inwestycja jest potrzebna, i że Bruksela patrzy na nią przychylnym okiem – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister M. Horała.

Projekt przyczyni się do budowy brakującego ogniwa Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i pozwoli na lepsze skomunikowanie kolejowe Polski z Czechami. Realizowany  przez spółkę CPK projekt to ważny element realizacji założeń rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada walkę z wykluczeniem transportowym. W Programie Kolejowym CPK ten odcinek linii stanowi fragment tzw. szprychy numer siedem: CPK – Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) – Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) – Katowice – Jastrzębie-Zdrój – granica z Czechami.

– Inwestycja ma dwa wymiary – lokalny i międzynarodowy. Lokalny, ponieważ doprowadzi kolej do Jastrzębia-Zdroju, największego w Polsce i jednego z największych miast w UE bez dostępu do kolei pasażerskiej. Międzynarodowy, bo odcinek ten będzie częścią europejskiej trasy kolejowej dużych prędkości łączącej Katowice i Ostrawę. Gdzie w tym wszystkim CPK? Trasa ma być fragmentem jednej z dziesięciu szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących do portu przesiadkowego i Warszawy z różnych kierunków. Dziś fundusze unijne dofinansowują pierwszy krok tej inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji. Zabiegamy o to, by w przyszłości wsparły również inne połączenia kolejowe prowadzące do CPK – stwierdziła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– To bardzo dobra wiadomość dla pasażerów. Po pierwsze, nasza inwestycja pozwoli na lepsze skomunikowanie kolejowe Polski z Czechami, z którymi jako spółka blisko współpracujemy podczas przygotowań do transgranicznych projektów kolejowych Katowice – Ostrawa i Wrocław – Praga. Po drugie, nasza linia pozwoli na włączenie do sieci połączeń dalekobieżnych prawie 90-tysięczne Jastrzębie-Zdrój  – podkreślił prezes CPK Mikołaj Wild.  

Instrument „Łącząc Europę” został utworzony w celu wsparcia rozwoju transeuropejskiej sieci TEN-T w sektorach transportu, energii i telekomunikacji. Łączny budżet CEF na lata 2014-2020 to 30,6 mld euro, z czego 24,2 mld zł przyznano na transport. Środki te przeznaczone są na budowę systemu czystego, bezpiecznego, inteligentnego i zrównoważonego transportu, dlatego większość dotacji trafia na inwestycje kolejowe.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę ponad 1,6 tys. km nowych linii (tzw. kolejowych szprych) prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Jednocześnie z otwarciem Portu Lotniczego Solidarność spółka zakłada uruchomienie ok. 130 km linii kolei dużych prędkości na trasie Warszawa – CPK – Łódź, po której pociągi mają jeździć z prędkością do 250 km/godz. Zakładany czas przejazdu do CPK z Warszawy to 15 min., a z Łodzi 25 min.