Podkarpackie chce kupić nowe pociągi

Podkarpackie chce kupić nowe pociągi

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił przetarg na zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich w regionie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji pięcioczłonowej o średniodobowym przebiegu każdego z nich w przedziale 300-500 km (przy założeniu rocznego rozliczania) oraz średnim dobowym czasie eksploatacji ok. 20 godzin wraz z:

  • przeprowadzeniem szkoleń osób wskazanych przez zamawiającego lub operatora z zakresu obsługi i utrzymania,
  • świadczeniem usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych w zakresie spełniającym cztery poziomy utrzymania pojazdów kolejowych tj. P1, P2, P3 i pierwszego P4 włącznie.

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria

  • Cena – 40
  • Usługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza (EZT) – 20 pkt.
  • Gwarancja pojazdów – 25 pkt
  • Ilość miejsc siedzących stałych – 15 pkt.

Oferty, które muszą być zabezpieczona wadium w wysokości 3 mln zł należy składać do 20 marca 2024 r.