Pociągi z węglem do elektrociepłowni wracają na most w Elblągu

Pociągi z węglem do elektrociepłowni wracają na most w Elblągu

Poprawa kolejowego dostępu do elektrociepłowni w Elblągu to efekt prac na moście kolejowym. Zrealizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. remont obiektu nad rzeką Elbląg zapewni sprawny przewóz węgla. Koszt zadania ze środków własnych PLK S.A. wyniósł 12 mln zł netto.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły prace remontowe mostu kolejowego w Elblągu. Obiekt o długości 575 metrów nad rzeką Elbląg przeszedł naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej oraz przyczółków i filarów. Poprawiona została izolacja mostu, a jego konstrukcja została zabezpieczona przed korozją i pomalowana, co pozytywnie wpłynęło na wygląd obiektu.

Dzięki realizacji zadania do miejscowej elektrociepłowni ponownie dojadą pociągi towarowe z węglem. Przewóz ładunków będzie sprawniejszy i bezpieczniejszy. Wartość zadania wyniosła 12 mln zł netto ze środków własnych PLK S.A.

Remont mostu był kolejnym etap prac na linii kolejowej nr 254 Tropy – Braniewo, na odcinku Tropy – Elbląg Zdrój, których celem była poprawa kolejowego dostępu do elektrociepłowni. W 2022 r. na 2,5-kilometrowym odcinku wymieniono podkłady i szyny, oczyszczono i uzupełniono podsypkę z tłucznia oraz wyregulowano tor. Na dwóch przejazdach kolejowo – drogowych i drogach dojazdowych na ul. Nizinnej oraz ul. Żuławskiej jest nowa nawierzchnia drogowa. Wartość tych prac wyniosła 3,5 mln zł, które pochodziły ze środków własnych PLK S.A.