PNI wysyła pojazdy specjalne i wagony na naprawy P5

PNI wysyła pojazdy specjalne i wagony na naprawy P5

PKP Polskie Linie Kolejowe, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 pojazdów specjalnych i wagonów.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na części:

Zadanie nr 1 – naprawa poziomu utrzymania P5 1 szt. dynamicznego stabilizatora tłucznia DGS 62N nr 317,

Zadanie nr 2 – naprawa poziomu utrzymania P5 1 szt. zgarniarki tłucznia ZT-250A nr 94,

Zadanie nr 3 – naprawa poziomu utrzymania P5 1 szt. zgarniarki tłucznia ZT-250B/M nr 116,

Zadanie nr 4 – naprawa poziomu utrzymania P5 1 szt. Podbijarki toru MD 07-32 nr 1852,

Zadanie nr 5 – naprawa poziomu utrzymania P5 1 szt. Podbijarki toru MD 07-32 nr 1944,

Zadanie nr 6 – naprawa poziomu utrzymania P5 1 szt. oczyszczarki tłucznia OT-400C nr 137 oraz P5 1 szt. platformy roboczo-gospodarczej PRG nr 139,

Zadanie nr 7 – naprawa poziomu utrzymania P5 4 szt. transportera materiałów sypkich TMS 40.01 nr 07 – 10 i P5 2 szt. platform roboczo-gospodarczych PRG nr 113 i nr 141 oraz P5 1 szt. platformy załadowczej PZ.01 nr 02,

Zadania są podzielone na dwie części, podstawową i losową. Część podstawowa dotyczy wykonania prac przewidzianych zgodnie z DSU dla danego pojazdu. Część losowa obejmuje wymianę elementów niespełniających wymagań DSU lub innych przepisów oraz nie dających się naprawić lub zregenerować.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ale nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferty można składać do 18 stycznia 2023 r. do godz. 10:00. O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria, cena – 90 pkt oraz termin gwarancji – 10 pkt.