Ponad 13 mln zł na ulgi przejazdowe dla żołnierzy i pracowników MON

Ponad 13 mln zł na ulgi przejazdowe dla żołnierzy i pracowników MON

Ministerstwo Obrony Narodowej wykupiło uprawnienia do przejazdów z ulgą 50% w 2023 r. w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego dla wybranych żołnierzy i pracowników resortu. Wartość zamówienia to ponad  13,28 mln zł netto.

Udzielenie zamówienia odbyło się bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Jak tłumaczy MON, PKP Intercity działa jako lider konsorcjum na podstawie pełnomocnictw od pozostałych przewoźników wchodzących w skład konsorcjum, którzy zajmują się pasażerskimi przewozami kolejowymi oraz wspólnie oferują uprawnienia do korzystania z polskiej sieci kolejowej z 50% ulgą przy przejazdach a brak innych wykonawców oferujących ulgowe uprawnienia do pasażerskich przewozów kolejowych na terenie całego kraju uzasadnia przeprowadzenie postępowania w trybie z wolnej ręki.

Uprawnione osoby będą mogły skorzystać z ulg 50% w 2023 r. w pociągach następujących przewoźników: PKP Intercity, Polregio, Koleje Mazowieckie, PKP SKM w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Arriva oraz Koleje Śląskie.