PLK zmodernizują perony w Złocieńcu, Łubowie i Reczu

PLK zmodernizują perony w Złocieńcu, Łubowie i Reczu

Podróżni w Złocieńcu, Łubowie i Reczu zyskają lepszy dostęp do kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy na przebudowę peronów. Dzięki inwestycjom z Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 będą wygodniejsze podróże pociągiem na trasach ze Szczecina do Szczecinka oraz ze Szczecina do Piły.

Przebudowa stacji Złocieniec i Łubowo zapewni dogodniejszy dostęp do kolei i lepsze warunki podróży w kierunku Szczecina i Szczecinka (linia nr 210), a z przystanku Recz Pomorski w kierunku Szczecina i Piły (linia nr 403).

Perony po przebudowie będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się skorzystają z pochylni i ścieżek naprowadzających. Będą nowe wiaty i ławki. Jaśniejsze oświetlenie umożliwi bezpieczne podróżowanie po zmroku. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. Obok peronów zamontowane zostaną stojaki na rowery, dzięki którym osoby podróżujące koleją, będą mogły połączyć dwa ekologiczne środki transportu.

Na stacji w Złocieńcu zmodernizowane zostanie również przejście pod torami. Dostępność i wygodę w drodze do pociągu zapewnią windy.

– „Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” to inwestycja w lepszy dostęp do kolei także w województwie zachodniopomorskim. Dzięki poprawie warunków obsługi na peronach pasażerowie chętniej wybiorą kolej w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Efektywne wykorzystywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków z budżetu państwa i środków unijnych pozwoliło zwiększyć dostęp i atrakcyjność kolei. Inwestycje z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jeszcze bardziej zachęcą do korzystania z pociągów. Tak będzie m.in. w Złocieńcu, Łubowie i Reczu dla podróżujących w kierunku Szczecina, Szczecinka i Piły – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykonawcą prac w Złocieńcu będzie firma NDI Energy Sp. z o.o., a w Łubowie i Reczu Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. Prace o łącznej wartości blisko 16,5 mln zł netto będą realizowane w formule „projektuj i buduj”. Zakończenie robót planowane jest do końca 2023 r.

Program Przystankowy

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

W województwie zachodniopomorskim projekt przystankowy na liście podstawowej obejmuje 10 lokalizacji: Koszalin Północny, Koszalin Bukowe, Kołobrzeg Wschód, Kołobrzeg Zachód, Świdwin Zamek, Szczecinek Bugno, Recz Pomorski, Łubowo, Złocieniec, Przecław. Na liście rezerwowej ujęto 2 projekty: Radziszewo i Szczecinek.