PLK wymienią na CMK tory między Psarami a Zawierciem

PLK wymienią na CMK tory między Psarami a Zawierciem

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na wymianę torów na 43 kilometrowym odcinku między Psarami a Zawierciem. Ponadto prace dotyczą m. in. regulacji sieci trakcyjnej, uzupełniania podsypki tłuczniowej, podbicia torów oraz wymiany elementów mocowania szyn. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II kwartale br., a zakończenie w 2023 r. Ruch pociągów na CMK będzie utrzymany.

Umowa „Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie” jest realizowana w ramach większego projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Wykonawcą jest spółka z Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków krajowych. Inwestycja za blisko 270 mln zł netto finansowana jest ze środków własnych i budżetowych.

Po Centralnej Magistrali Kolejowej z prędkością powyżej 200 km/h

Inwestycje na Centralnej Magistrali Kolejowej skrócą czas podróży. Polskie Linie Kolejowe dostosowują linię do prędkości powyżej 200 km/h. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym, w ramach projektu PLK zmodernizowały 73 obiekty na CMK, w tym mosty, przepusty i wiadukty oraz przejścia pod torami. 5 przejazdów drogowo-kolejowych zastąpiono bezkolizyjnymi skrzyżowaniami.

Od 2021 r. kierowcy korzystają z wiaduktów nad torami CMK w Radwanie i Zachorzowie Kolonii w województwie łódzkim. Przebudowane zostały stacje m.in. w Olszamowicach, Włoszczowie Północ, Idzikowicach, Opocznie Płd. Na szlaku Opoczno Południe – Olszamowice, Idzikowice – Opoczno Południe wymieniono sieć trakcyjną.

Realizowana jest modernizacja 21 obiektów, w tym 4 wiaduktów, 2 mostów, 15 przepustów na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice. Wdrażany jest Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS/ETCS poziom 2 wraz z budową systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku między Korytowem a Zawierciem.

Po wykonaniu wszystkich prac, uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R, systemu ERTMS/ETCS poziom 2, oraz przeprowadzeniu procesu certyfikacji i uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji całej linii CMK będzie możliwy przejazd z prędkością do 250 km/h.