PLK unieważniły przetarg na przebudowę kolejowej obwodnicy Poznania

PLK unieważniły przetarg na przebudowę kolejowej obwodnicy Poznania

Projekt „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” nie otrzymał dofinansowania z instrumentu CEF 2021-2027 w ramach I naboru. W związku z brakiem zapewnienia finansowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. unieważniły postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Projekt będzie ubiegał się o dofinasowanie w kolejnym konkursie unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”. 

PKP Polskie Linie Kolejowe unieważniły postępowanie przetargowe na opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania. W dokumencie przetargowym PLK zawarły możliwość unieważnienia przetargu, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Projekt będzie ubiegał się o dofinasowanie w kolejnym konkursie unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Ogłoszenie kolejnego, II konkursu zaplanowane jest na przełomie września/października 2022 r., z przewidywanym terminem na złożenie aplikacji grudzień 2022 r./styczeń 2023 r. Obecnie nie ma możliwości finansowania inwestycji ze środków własnych, jak również pozyskania środków na jego sfinansowanie z innych źródeł.

Celem projektu jest przystosowanie linii do kolejowych połączeń aglomeracyjnych. Aktualnie linia wykorzystywana jest głównie do przewozu ładunków.

Projekt dotyczy budowy łącznicy Poznań Strzeszyn – Poznań Piątkowo, co usprawni podróże w poznańskim węźle kolejowym. Planowana jest kompleksowa modernizacja m.in. ponad 70 km torów i sieci trakcyjnej. Umożliwi to jazdę pociągów pasażerskich z prędkością 100-120 km/h.