PLK przedstawiły trzeci cennik opłat za korzystanie z infrastruktury w rjp 2022/2023

PLK przedstawiły trzeci cennik opłat za korzystanie z infrastruktury w rjp 2022/2023

Po dwóch odmowach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdzenia projektu cennika zarządcy infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiły do zatwierdzenia nowy projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2022/2023. Prezes UTK zaprasza zainteresowanych aplikantów do opiniowania projektu cennika zarządcy infrastruktury.

Projekt nowego cennika został opublikowany na stronie internetowej PKP PLK. Nowy cennik został wprowadzony jako zmiana nr 12 do Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2022/2023.

Średnią stawkę zależną od masy i kategorii linii kolejowych, zarządca infrastruktury ustalił na  8,01 zł/pockm. Część stawki zależnej od trakcji dla pociągów i manewrów prowadzonych trakcją elektryczną ustalono na 0,29 zł/km. Stawkę jednostkową opłaty manewrowej z wykorzystaniem trakcji elektrycznej ustalono na  3,66 zł/pockm, a dla pojazdu kolejowego lub składu pojazdów kolejowych z wykorzystaniem innego rodzaju trakcji na 3,37 zł/pockm.

Opłatę za postój pojazdów kolejowych nie krótszy od 2 godzin jest ustalana jako iloczyn czasu trwania postoju i stawki jednostkowej wynoszącej: 1,53 zł/godz. postoju a opłata za opracowanie studium rozkładu jazdy pociągów ustalana jest przy uwzględnieniu stawki godzinowej wynoszącej: 64,28 zł/godz.

Miesięczne opłaty za udostępnianie przewoźnikom powierzchni w obrębie peronów lub dróg dojścia do peronów w celu publikacji informacji handlowych przewoźników wyglądają następująco:

  • 16,76 zł/1 m2 – za udostępnienie powierzchni nośników informacji PLK
  • 14,02 zł/1 m2 – za udostępnienie powierzchni pod instalację nośników informacji przewoźnika.

Na opinie i uwagi do projektu cennika PKP PLK Urząd Transportu Kolejowego czekamy do 20 września 2022 r.

Opinie można przesyłać na adres e-mail: [email protected], a w tytule wpisać „Uwagi do projektu cennika PKP PLK”.

Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

Przypomnijmy, że obecny  cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe obowiązuje od 2018 r.