PKP Cargo przewiezie ponad 3,5 mln ton węgla dla PGNiG Termika

PKP Cargo przewiezie ponad 3,5 mln ton węgla dla PGNiG Termika

Spółka PGNiG Termika rozstrzygnęła postępowaniu na wykonanie przewozu 4 600 000 ton węgla energetycznego, w tym również świadczenia usługi obsługi bocznicy EC Pruszków w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Postępowanie zostało podzielone na trzy zadania, jednak zamawiający zastrzegł, że maksymalnie dwie części mogą zostać udzielone jednemu oferentowi.

W część nr 1 obejmującej usługę transportu kolejowego 2 400 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika oraz wykonanie usługi obsługi bocznicy EC Pruszków wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: PKP Cargo, PKP Cargo Service.

W części nr 2 dotyczącej transportu kolejowego 1 150 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika wybrano ofertę PKP Cargo.

Część 3 zamówienia na transport 1 050 000 ton węgla została unieważniona, ponieważ jedyna oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie.

Przypomnijmy, w postępowaniu wpłynęło pięć ofert.