PLK podpisały z ZUE umowę na przebudowę odcinka podg. Dorota – Sosnowiec Dańdówka

PLK podpisały z ZUE umowę na przebudowę odcinka podg. Dorota – Sosnowiec Dańdówka

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z firmą ZUE S.A. na przebudowę odcinka linii od Sosnowca Dańdówki w stronę Dąbrowy Górniczej. Wartość prac to 36 mln zł netto, finansowanie ze środków budżetowych.

Towary sprawniej pojadą linią łączącą katowicki węzeł kolejowy (posterunek odgałęźny Panewnik k/Katowic Muchowca) i Dąbrowę Górniczą Towarową (linia 171). Na odcinku ponad 5 kilometrów między posterunkami odgałęźnymi Juliusz i Dorota w Sosnowcu zostaną wymienione tory wraz z siecią trakcyjną. Będzie wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem. Po rewitalizacji zostanie przywrócona prędkość pociągów 100 km/h (wcześniej były ograniczenia do 30 km/h). Zadanie obejmie też przebudowę dwóch wiaduktów kolejowych w Sosnowcu. Inwestycja ograniczy wpływ kolei na otoczenie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z firmą ZUE S.A. na „Wykonanie rewitalizacji infrastruktury kolejowej na odcinku podg. Dorota – Sosnowiec Dańdówka na linii nr 171” w ramach projektu „Prace na południowo – wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami”. Wartość prac to 36 mln zł netto, finansowanie ze środków budżetowych. Inwestycja przewidziana jest na lata 2021-2023.

Dodatkowo kontrakt zawiera dwie opcje o wartości:

  • Opcja 1 24,9 mln zł brutto (20,2 mln zł netto),
  • Opcja 2 15,8 mln zł brutto (12,8 mln zł netto).


Opcje będą realizowane w zależności od decyzji PKP PLK. Ewentualne oświadczenia o skorzystaniu z prawa dla poszczególnych opcji
zarządca infrastruktury złoży w dowolnym terminie trwania realizacji zakresu podstawowego.
Termin realizacji zadania:

  • zakres podstawowy: do końca 2022 roku.
  • opcja 1: 22 miesiące od daty złożenia oświadczenia przez PKP PLK o skorzystaniu z opcji 1.
  • opcja 2: 22 miesiące od daty złożenia oświadczenia przez PKP PLK o skorzystaniu z opcji 2.