PLK planują budowę łącznicy kolejowej w Gorlicach

PLK planują budowę łącznicy kolejowej w Gorlicach

Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie tradycyjnym, czyli najpierw przygotowanie projektu, a następnie ogłoszenie odrębnego postępowania na budowę łącznicy Gorlice – Zagórzany.

Ogłoszenie przetargu na dokumentację dla rewitalizacji linii Gorlice Zagórzany – Gorlice wraz z budową łącznicy, to ważny krok do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i poprawy sytuacji komunikacyjnej, m.in. mieszkańców miasta Gorlice i okolic. Dzięki inwestycji zarządcy infrastruktury, kolej także w tej części Małopolski stanie się dostępniejsza i atrakcyjniejsza dla podróżnych – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W zakresie ogłoszonego przetargu jest opracowanie dokumentacji na budowę łącznicy o długości blisko 700 metrów między liniami nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice a linią nr 108 Stróże – Krościenko. Zamówienie obejmuje jednocześnie rewitalizację linii nr 110, w tym m.in. przebudowę stacji Gorlice i Gorlice Zagórzany oraz przystanku Gorlice Glinik.

Celem planowanej budowy łącznicy jest umożliwienie ruchu pociągów z centrum Gorlic bezpośrednio w stronę Stróż, Tarnowa i Krakowa, bez konieczności wjazdu na stację Gorlice Zagórzany dla zmiany kierunku jazdy. Łącznica usprawni ruch i skróci czas podróży. Dzięki nowemu rozwiązaniu, przewoźnicy zyskają możliwości tworzenia nowych, dogodnych ofert dla podróżnych.

Dodatkowo rewitalizacja linii, łączącej stację Gorlice i Gorlice Zagórzany wraz z przebudową peronów przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności połączeń i dostępności komunikacyjnej mieszkańców.

Opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w ramach zadania pn.: Usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy linią 108 a linią 110. Realizacja prac projektowych przewidziana jest w latach 2024 – 2027.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetowych.