PLK otwarta na rozmowy z samorządem ws. budowy kolejnych przystanków w Łodzi

PLK otwarta na rozmowy z samorządem ws. budowy kolejnych przystanków w Łodzi

PKP Polskie Linie Kolejowe są otwarte na współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w sprawie budowy kolejnych przystanków na terenie Łodzi.

Nowe stacje kolejowe bez wątpienia stanowią ogromną szansę na rozwój przyległych do nich terenów oraz zachęcają do korzystania z pociągów kolejne grupy mieszkańców. W Łodzi, jednym z największych miast Polski, jest pod tym względem ogromny potencjał, a kolejne przystanki przy istniejących już liniach mogą znacząco poprawić sytuację komunikacyjną aglomeracji – napisała w zapytaniu posłanka Paulina Matysiak

Posłanka Matysiak zapytała więc ministra infrastruktury czy takie przystanki jak Łódź Janów, Łódź Nowe Sady i Łódź Zdrowie pojawią się na kolejowej mapie miasta.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpisał, że wymienione przystanki aktualnie nie są ujęte w planach inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe.

Ewentualne podjęcie decyzji o ich budowie wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz m.in. uwarunkowań eksploatacyjno-ruchowych, wielkości prognozowanych potoków pasażerskich, szczegółowych analiz technicznych w aspekcie uwarunkowań lokalnych oraz analiz pod kątem uzasadnienia poniesienia kosztów realizacji ww. zadań – zaznacza Bittel.

Jak dodał przedstawiciel resortu, w sprawie budowy obiektów, kluczowe znaczenie będzie miało stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, będącego organizatorem publicznego transportu zbiorowego na tym terenie, odnośnie potrzeby funkcjonowania tych przystanków i zatrzymywania się na nich pociągów.

Z przekazanego stanowiska PKP PLK wynika, że spółka jest otwarta na współpracę ze stroną samorządową w sprawie budowy postulowanych przystanków – podkreślił wiceminister.

Bittel wskazał, że szansę na ewentualną budowę przystanków Łódź Janów, Łódź Nowe Sady i Łódź Zdrowie stwarza projekt pn. „Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa łódzkiego”.

Ewentualna realizacja projektu zostanie poprzedzona opracowaniem studium wykonalności, w ramach którego będą analizowane potrzeby i możliwość realizacji przystanków w obrębie Łodzi i województwa łódzkiego, w tym także postulowanych przystanków, w przypadku podjęcia takich decyzji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – podkreślił Andrzej Bittel, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach PKP Polskie Linie Kolejowe wybudowały trzy nowe przystanki osobowe: Łódź Warszawska, Łódź Radogoszcz Wschód i Łódź Retkinia. W ramach prac na linii nr 14 zmodernizowano przystanek Łódź Lublinek. Dodajmy, że tydzień temu podpisano umowę na budowę nowego przystanku Łódź Zarzew.