PLK nie podniesie opłat za dostęp do infrastruktury w rozkładzie 2023/24

PLK nie podniesie opłat za dostęp do infrastruktury w rozkładzie 2023/24

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, że w kolejnym rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024 będą stosować stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej obowiązujące w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023.

Możliwość zastosowania cennika obowiązującego w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów wynika z art. 33 ust. 22 ustawy  o transporcie kolejowym. Zgodnie z tym przepisem zarządca może podjąć decyzję o rezygnacji z opracowania projektu cennika, albo jego części. W takim przypadku stosowany jest  cennik, który obowiązywał w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów. Zarządca ma jedynie obowiązek poinformowania Prezesa UTK o swojej decyzji oraz aktualizacji regulaminu sieci w zakresie cennika.

PKP PLK dokonały ponadto aktualizacji Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2023/2024 w zakresie cennika,  jako zmianę nr 4 Regulaminu sieci z 7 listopada 2022 r. Aktualna treść Regulaminu sieci oraz informacja o zmianie została opublikowana na stronie PKP PLK https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/regulamin-sieci/regulamin-sieci-2023/2024.

Średnia stawka jednostkowa opłaty podstawowej zależna od masy pociągu i kategorii linii kolejowej wyniesie 8,01 zł/pockm (w przewozach pasażerskich 6,31 zł/pockm, w przewozach towarowych 12,77 zł/pockm). Z kolei średnia stawka jednostkowa opłaty manewrowej dla pojazdów wykorzystujących energię trakcyjną wyniesie 3,66 zł/pockm, a dla pojazdów wykorzystujących inny rodzaj trakcji 3,37 zł/pockm. Zarządca w kolejnym rozkładzie jazdy nie będzie również pobierał mark-upów.