PLK i samorząd planują modernizację stacji Niedźwiedź

PLK i samorząd planują modernizację stacji Niedźwiedź

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Gminą Słomniki list intencyjny w sprawie modernizacji stacji Niedźwiedź. Partnerzy będą współpracować w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i uzyskaniu finansowania dla inwestycji.

PKP PLK opracowały wielowariantową koncepcję przebudowy stacji Niedźwiedź. Zakłada ona przygotowanie nowych peronów i udogodnień dla podróżnych. W planach zarządcy infrastruktury stacja ma się stać w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Współpracę przy przygotowaniu kolejnych etapów inwestycji zadeklarowała Gmina Słomniki. W podpisanym liście zobowiązano się do kooperacji przy opracowaniu dokumentacji projektowej i poszukiwania źródeł finansowania dla projektu.

Nadszedł czas na nową jakość podróżowania w Niedźwiedziu, skąd wielu mieszkańców okolicznych miejscowości dojeżdża do Krakowa. Dzięki modernizacji z pociągu będą mogli skorzystać wszyscy pasażerowie – mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Stacja Niedźwiedź będzie zmodernizowana zgodnie z najnowszymi standardami. W ramach ostatecznie wybranego wariantu powstaną dwa perony jednokrawędziowe lub jeden peron wyspowy. Miejsce oczekiwania na pociąg będzie powiększone i podwyższone. Pojawią się nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne, systemy nagłośnienia i oświetlenia. Dzięki ścieżkom naprowadzającym, nawierzchni o zróżnicowanej strukturze oraz bezpiecznym ciągom komunikacyjnym ze stacji będą mogli korzystać wszyscy podróżni.

PLK SA inwestują w poprawę komfortu podróżowania na linii Kraków – Kielce. To zarówno ogromne projekty, jak ruszająca niedługo przebudowa stacji Kozłów, ale także mniejsze inwestycje. Cieszę się, że lokalne samorządy chcą w tym procesie aktywnie uczestniczyć – mówi Piotr Majerczak, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przebudowa stacji Niedźwiedź to nie pierwsza inwestycja PLK SA w komfort podróżnych na tym odcinku linii kolejowej nr 8. Wymieniona sieć trakcyjna i zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe w Niedźwiedziu i Ratajowie zapewniły większy poziom bezpieczeństwa. Wyższy komfort podróży zapewniły nowoczesne perony m.in. w Zastowie, Łuczycach i Dziadówkach.